DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11944
Title: Психологічне "пограниччя" як особливий характеротвірний прийом у романістиці І. Франка
Authors: Матвєєва, Тетяна Степанівна
Keywords: Франко І.
роман
характер
"пограничні" стани
I. Franko
«boundaries»
character
novel
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ: ІПіЕНД ім.І. Ф. Кураса
Citation: Матвєєва, Т. Психологічне "пограниччя" як особливий характеротвірний прийом у романістиці І. Франка / Т. Матвєєва // Іван Франко у творенні української національної ідентичності : збірник наукових праць м.Київ / голов. ред.: О. О. Рафальський, П. М. Чернега. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. - С. 230-239. - Другое издательство : Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ : ІПіЕНД ім.І. Ф. Кураса. - ISBN 978-617-640-283-1
Abstract: У статті зроблено спробу на матеріалі романістики І. Франка проаналізувати особливості художнього втілення психологічного «пограниччя»: депресивно-аналітичний синдром, який провокує галюцинаційні стани; онейричні візії невротичного походження; марення. Досліджено механізм формування, представлено прийоми «оречевлення» таких станів. Виділено філософський аспект відчуження індивіда: внутрішній дисбаланс, емоційна й соціальна самотність, екзистенційне відступництво.
An attempt to analyze the peculiarities o f embodiment ofpsychological «boundaries» in I. Franco’s novels is made in the paper: depressive-asthenic syndrome that provokes hallucinatory state; oneiric vision o f neurotic character; delirium. The mechanisms o f formation, techniques o f «materialization» o f such conditions are studied. A philosophical aspect o f individual’s estrangement is marked, that is misbalance, emotional and social loneliness, existential apostasy .
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11944
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matveeva.pdf152.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.