DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11898
Title: Ад΄єктивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом рук-а
Authors: Степаненко, О. К.
Keywords: словотвірне гніздо
ад’єктивний блок
дериват
твірна основа
суфіксація
композит
a word-formative jack
adjectives block
derivative
the making basis
suffixing
composit
Issue Date: 2009
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Степаненко О. К. Ад΄єктивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом рук-а / О. К. Степаненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск 5. – С. 112-116.
Series/Report no.: Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови;
Abstract: У пропонованій статті проаналізовано ад’єктивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом “рук-а”. З’ясовано, що похідних ад’єктивів нараховується вісімнадцять одиниць, які розташовуються на першому (вісім) та другому (десять) ступенях похідності. Для творення похідних використано суфіксацію(найбільша кількість випадків), основоскладання з суфіксацією та префіксально-суфіксальний спосіб. Деривати другого ступеня утворюються в основному від іменників. Найпродуктивнішим виступає суфікс-н- (причому як при чистій суфіксації, так і при композиції з суфіксацією та префіксально-суфіксальному способі).
In the article under study adjectives blocks of a word-formative jack with apical somatic «рук-а». Determined that it is consist of eighteen units which are located on a first (eight) and on a second (ten) degrees resembles. For resembles-making used suffixing, derivational suffixing and prefixing-suffixing mode. Second degrees derivatives making from the nouns, mainly. The most productive is the suffix -n- (in case of neat suffixing and the same way at composition with suffixing and prefixing- suffixing mode).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11898
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanenko.pdf6.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.