DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11897
Title: Освітній потенціал подкастингу : філософсько–педагогічний аспект
Authors: Страшко, Ірина Володимирівна
Keywords: подкастинг
подкаст
подосфера
філософсько–педагогічний підхід
соціокультурний феномен
мережева взаємодія
мовна освіта
podcasting
podcast
podosphere
philosophical and pedagogical approaches
socio–cultural phenomenon
networking
language education
Issue Date: 2015
Publisher: Гілея
Citation: Страшко І. В. Освітній потенціал подкастингу : філософсько–педагогічний аспект / І. В. Страшко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Українська АН. - Київ : Вид-во «Гілея», 2015. - Вип. 103 (12). - С. 268-273.
Abstract: Розглядаються філософсько–педагогічні аспекти використання подкастингу в сучасній мовній освіті. Мета даної публікації – визначити освітній потенціал подкастингу стосовно процесів модернізації системи мовної освіти; проаналізувати його з позицій філософсько–педагогічного підходу; розкрити подкастинг як соціокультурний феномен. Показано, що подкастинг є чинником формування і розвитку особистості, її продуктивних здібностей і соціальних якостей. Він виступає як культурний та цивілізаційний феномен, оскільки є і діяльністю, і освітнім процесом, і елементом соціальної мережевої взаємодії; створює додаткові можливості для активізації участі освітніх суб’єктів в Веб–комунікації та розвитку їх академічної мобільності.
The article presents the philosophical and pedagogical aspects of the use of podcasting in modern language education. The purpose of this paper is to determine the educational potential of podcasting in relation to the process of language education system modernization; to analyze podcasting from the standpoint of philosophical and pedagogical approaches; to present podcasting as a social and cultural phenomenon. It is revealed that podcasting is a significant factor in personality formation and development, personal productive and social qualities. It functions as a cultural and civilization phenomenon, as it is an activity and an educational process, as well as an element of social network interaction; it creates additional opportunities for enhancing students’ participation in Web communication and the development of their academic mobility.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11897
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strashko I. V..pdf794.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.