DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 30 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1168
Title: Соціальні, психолого-педагогічні та методичні чинники особистісно-орієнтованого підходу до студентів під час вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість”
Authors: Сергієнко, О.В.
Keywords: освіта
особистісно-орієнтоване навчання
особистість
декоративно- прикладна творчість
навчальний процес
педагогічні чинники
формування особистості
студент
викладач
education
student-oriented education
personality
decorative and applied art
educational process
educational factors
the formation of personality
a student teacher
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Сергієнко О.В. Соціальні, психолого-педагогічні та методичні чинники особистісно-орієнтованого підходу до студентів під час вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” / О.В. Сергієнко / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 30: збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 182-186
Abstract: Одне з основних положень сучасної психолого-педагогічної науки полягає в тому, що вдосконалення процесу формування і розвитку особистості можливо лише за умови здійснення особистісно-орієнтованого навчання, при якому освітній процес стає для студента особистісно значущим. Дослідження особистісно орієнтованого навчання необхідно здійснювати, виходячи з тісного взаємозв’язку теорії пізнання та особистісного розвитку. Організація особистісно-орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від спрямованості на запам’ятовування готових знань необхідно перейти до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики.
One of the main provisions of modern psychology and pedagogy is that improving the process of formation and development of a person may only exercise personality-oriented education in which the educational process becomes personally meaningful for students. Investigation of personality-oriented education should be carried out based on the close relationship between theory of knowledge and personal development. Organization of student-centered learning requires reorientation: from focus on memorization of knowledge ready to go to the formation of individual tumors, the ability to learn creatively, tackling a scientific knowledge and social experience on the needs of practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1167
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1168
Appears in Collections:Випуск 30
Випуск 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf198.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.