DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11633
Title: Тенденції становлення соціальної роботи
Authors: Капська, А. Й.
Keywords: соціальна робота
соціальний працівник
види діяльності
социальная работа
социальный работник
виды деятельности
social work
social worker
activities
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Капська, А. Й. Тенденції становлення соціальної роботи / А. Й. Капська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016.- Вип. 21. - С. 134-141
Abstract: У статті в оглядовому плані представлено цілісне бачення й осмислення проблеми становлення соціальної роботи в Україні за останні двадцять років, в центрі уваги якої є проблеми людини. Кожен крок у розвитку соціальної роботи як виду професійної діяльності відображає свої особливі аспекти у розвитку професії, у визначенні напрямів роботи, у характеристиці об’єктів, на які соціальна робота орієнтована. Відзначено, що професійна діяльність соціального працівника охоплює три досить широкі сфери: соціальну терапію, соціальну роботу з різними групами, соціальну роботу в громаді. Виявлено, що соціальна робота як професія має пограничний характер і включає необхідні елементи суміжних професій, що дозволяє соціальному працівникові обмінюватись інформацією, інструментарієм і технологіями. Акцентовано увагу на особливості професійної діяльності соціального працівника – це посередництво, як відображення інтегральності, пограничності і цілеспрямованості на людину.
В статье в общем плане представлено целостное видение и осмысление проблемы становления социальной работы в Украине за последние двадцать лет, в центре внимания которой есть проблемы человека. Каждый шаг в развитии социальной работы как вида профессиональной деятельности отражает свои особенные аспекты в развитии профессии, в определении направлений работы, в характеристике объектов, на которые социальная работа ориентирована.
The article presents in general a holistic vision and understanding of the problem of social work development in Ukraine over the last twenty years, in the center of attention of it there are the problems of a person. Each step in the development of social work, as a professional activity, reflects its particular aspects in the development of the profession, in identifying areas of work, in the characteristics of the objects to which social work is oriented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11633
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapska.pdf308.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.