DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11627
Title: Читання літератури – важливий засіб розумового виховання «важких» учнів
Authors: Кравець, Ніна Павлівна
Keywords: В.О.Сухомлинський
розумово відсталі учні
«важкий» учень
корекція
читацька діяльність
мультидисциплінарна команда
V.O.Sukhomlynsky
mentally retarded schoolchildren
“problem” pupil
reading
correction
reading activity
multi-disciplinary command
Issue Date: 2016
Publisher: Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016
Citation: Кравець Н. П. В. О. Сухомлинський : Читання літератури – важливий засіб розумового виховання «важких» учнів / Кравець Н. П. // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 223-228.
Abstract: У статті розглянуто питання, що стосуються корекції читацької діяльності розумово відсталих учнів підліткового віку. Проаналізовано погляди відомого українського педагога В. О. Сухомлинського на значення читання для учнів, яким важко вчитися. Доведено, що корекція порушень, які впливають на стан читацької діяльності розумово відсталих учнів та виховання у них інтересу до читання, залежить від злагодженої роботи мультидисциплінарної команди, до складу якої входять учителі літератури, вихователі, шкільний психолог, бібліотекар, батьки.
The article deals with the problem of reading activity correction for mentally retarded teenage schoolchildren. The views of the famous Ukrainian pedagogue V. O. Sukhomlynsky to the importance of reading for pupils with learning difficulties are analysed. It is proved that correction of violations, that influence on the state of reading activity of mentally retarded schoolchildren and upbrining their interest in reading depends on the team-work of multi-disciplinary command which consists of teachers of literature, educators, a school psychologist and parents.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11627
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets_2016.pdf397.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.