DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11622
Title: Завдання фахівців міждисциплінарної команди у формуванні безпечної поведінки підлітків в Iнтернет-мережі
Authors: Снітко, М. А.
Keywords: міждисциплінарна команда
підлітки
Інтернет-мережа
междисциплинарная команда
подростки
Интернет-сеть
the multidisciplinary team of specialists,
teenagers
Internet
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Снітко, М. А. Завдання фахівців міждисциплінарної команди у формуванні безпечної поведінки підлітків в Iнтернет-мережі / М. А. Снітко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 86-91
Abstract: У статті визначено та розглянуто завдання фахівців міждисциплінарної команди у формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі. Наведено визначення поняття «фахівці міждисциплінарної команди з формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі». Зазначено, що до складу команди можуть входити такі фахівці, як соціальні педагоги, практичні психологи, класні керівники, вчителі інформатики та основ безпеки життєдіяльності, заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, методисти науково-методичних центрів та психологічних служб управлінь та відділів освіти, фахівці неурядових організацій. Наголошено, що спільне та злагоджене виконання фахівцями завдань сприятиме формуванню у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі.
В статье определены и рассмотрены задачи специалистов междисциплинарной команды в формировании безопасного поведения подростков в Интернет-сети. Приведено определение понятия «специалисты междисциплинарной команды по формированию у подростков безопасного поведения в Интернет-сети». Отмечено, что в состав команды могут входить такие специалисты, как социальные педагоги, практические психологи, классные руководители, учителя информатики и основ безопасности жизнедеятельности, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учебных заведений, методисты научно-методических центров и психологических служб управлений и отделов образования, специалисты неправительственных организаций. Отмечено, что общее и согласованное выполнение специалистами задач будет способствовать формированию у подростков безопасного поведения в Интернет-сети.
The article describes the tasks of the multidisciplinary team of specialists in the formation safe teenagers’ behavior in the Internet. The article shows the definition of "multidisciplinary team of specialists". It is noted that the team may include such professionals: social pedagogues, psychologists, teacher, director, Methodists of scientific and methodological centers and psychological services departments and education departments, experts of non-governmental organizations. It is emphasized that the common and coherent implementation of the tasks by experts will contribute to the formation the safe teenagers’ behavior in the Internet.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11622
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snitko.pdf285.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.