DSpace at library NPU Dragomanova » Європейські педагогічні студії » Випуск 5-6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11556
Title: Про потребу валоризації ідеї демократії в польській політичній культурі
Authors: Сліва, Міхал
Keywords: ідея демократії
сучасна криза демократії
політична культура
идея демократии
современный кризис демократии
политическая культура
idea of democracy
current crisis of democracy
political culture
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сліва Міхал Про потребу валоризації ідеї демократії в польській політичній культурі / Міхал Сліва // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 5-6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 112-125
Abstract: Стаття присвячена питанням потреби валоризації ідеї демократії в польській політичній культурі. Це обумовлено тим, що сучасна криза демократії є, безсумнівно, похідною кризи національної держави, яка демократію утворила і відповідно доцінила. Відповідний імпульс її розвитку і розповсюдженню в сучасні роки надала промислова революція і нові технології, що з'являлися. Тому нині виникає питання, чи демократія, яка виросла у рамках національної держави і інших суспільних і технологічних взаєминах, має сьогодні ще шанс на існування, і чи може функціонувати в наднаціональних структурах глобалізованого світу.
Статья посвящена вопросам нужности валоризации идеи демократии в польской политической культуре. Это обусловлено тем, что что современный кризис демократии является, несомненно, производной кризиса национального государства, который демократию образовал. Соответствующий импульс ее развития и распространения в современные годы предоставила промышленная революция и новые появившиеся технологии. Поэтому в настоящее время возникает вопрос, имеет ли демократия, которая выросла в рамках национального государства и других общественных и технологических взаимоотношениях, сегодня еще шанс на существование, и может ли функционировать в наднациональных структурах глобализованного мира.
Paper is devoted to the needs of valorization of the idea of democracy in the Polish political culture. This is stipulated by the fact that current crisis of democracy is, certainly, a derivative of the crisis of the nation state, which created and, respectively, evaluated democracy. Respective momentum of its development and spread in modern years was provided by the industrial revolution and new technologies that were emerging. So now the question is whether democracy that has grown within the nation-state and other social and technological relations, now has another chance to exist, and whether it can function in supranational structures of the globalized world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11556
Appears in Collections:Випуск 5-6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sliwa.pdf292.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.