DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 12 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11542
Title: Зародження та розвиток ділового туризму у світі: історична ретроспектива
Authors: Дзюбленко, Ірина Михайлівна
Keywords: діловий туризм
ділові відносини
ділові подорожі
купці
мандрівники
торгівельний шлях
конференції
семінари
туризмологія
історія туризму
виставки
конгреси
інтенсив-тури
деловой туризм
деловые отношения
деловые путешествия
путешественники
купцы
торговый путь
конференции
семинары
туризмология
история туризма
выставки
конгрессы
интенсив-туры
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова
Citation: Дзюбленко, І. М. Зародження та розвиток ділового туризму у світі: історична ретроспектива / І. Дзюбленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 12. - С. 216-220
Series/Report no.: Серія 6, вип.12;
Abstract: У статті розглядаються історичні аспекти становлення ділового туризму у світі від стародавніх часів до ХХІ століття. Розкриваються основні етапи його еволюції від зародження ділових подорожей до утвердження ділового туризму як окремого напрямку сучасного туризму.
В статье рассматриваются исторические аспекты становления делового туризма в мире от древних времен до ХХ века. Раскрываются основные этапы его эволюции от зарождения деловых путешествий к утверждению делового туризма как отдельного направления современного туризма.
The article deals withthe historicalaspects of the formationof business tourismin the worldfrom ancienttimes to thetwenty-firstcentury.The basicstages of itsevolution from the originto thees tablishment of business travelbusiness travelasseparate areas of modern tourism.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11542
Appears in Collections:Випуск 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzyublenko.pdf340.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.