DSpace at library NPU Dragomanova » Європейські педагогічні студії » Випуск 5-6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11537
Title: Національна та європейська освіта: здобутки та надбання
Authors: Падалка, Олег Семенович
Кулішов, Володимир Васильович
Keywords: національна освіта
європейські стандарти
інтеграція
национальное образование
европейские стандарты
интеграция
national education
European education system
integration
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Падалка Олег Семенович Національна та європейська освіта: здобутки та надбання / Падалка Олег Семенович, Кулішов Володимир Васильович // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 5-6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 22-35
Abstract: У статті розглядаються питання розбудови національної освіти в контексті інноваційного оновлення її змісту, аналізується сучасний стан розвитку освіти, обґрунтовуються напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти, поглиблений її зв’язок із практикою ринкових трансформацій, нормативної узгодженості із європейськими стандартами, здобутки та перспективи в умовах інтеграції до європейської освітньої системи.
В статье рассматриваются вопросы развития национального образования в контексте инновационного обновления его содержания, анализируется современное состояние развития oбразования, обосновываются направления совершенствования парадигмы развития высшего образования, углубленную ее связь с практикой рыночных трансформаций, нормативной согласованности с европейскими стандартами, достижения и перспективы в условиях интеграции в европейскую образовательную систему.
The article deals with the development of national education in the context of innovation of educational content, analyzes the current state of education development, grounds the areas of paradigm improvement of higher education, in-depth connection with the practice of market transformations, regulatory conformity with European standards, achievements and prospects in time of integration into the European education system.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11537
Appears in Collections:Випуск 5-6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Padalka.pdf321.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.