DSpace at library NPU Dragomanova » Європейські педагогічні студії » Випуск 3-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11510
Title: Ціннісний потенціал виховної функції: стратигеми підготовки та здійснення
Authors: Гончаров, Володимир Іванович
Keywords: сучасній вчитель
стратигема
духовний світ дитини
современной учитель
стратигема
духовный мир ребенка
modern teacher
stratigema
spiritual world of child
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гончаров Володимир Іванович Ціннісний потенціал виховної функції: стратигеми підготовки та здійснення / Володимир Іванович Гончаров // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 3-4. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – C. 149-157
Abstract: Розглядається одне з основних напрямів підготовки сучасного вчителя – формування духовного світу дитини, де мають домінувати добро і справедливість, гармонія і краса, здатність дитини до співпереживання і надання допомоги тім, хто її потребує. Зроблено висновок, що цей процес має бути неперервним, системним і цілеспрямованим. Готовність вчителя до виконання виховної функції є одним із головних сегментів його підготовки в сучасних умовах.
Рассматривается одно из основных направлений подготовки современного учителя – формирование духовного мира ребенка, где должны доминировать добро и справедливость, гармония и красота, способность ребенка к сопереживанию и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Сделан вывод, что этот процесс должен быть непрерывным, системным и целенаправленным. Готовность учителя к выполнению воспитательной функции является одним из главных сегментов его подготовки в современных условиях.
One of basic directions of preparation of modern teacher – forming of the spiritual world of child is examined, where good and justice, harmony and beauty, must prevail, capacity of child for soperezhivanie and grant of help that, who needs her. Drawn conclusion, that this process must be continuous, system and purposeful. Readiness of teacher to implementation of educator function is one of main segments of his preparation in modern terms.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11510
Appears in Collections:Випуск 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharov.pdf352.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.