DSpace at library NPU Dragomanova » Європейські педагогічні студії » Випуск 3-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11509
Title: Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу
Authors: Андрусишин, Богдан Іванович
Keywords: інтеграція
європейське співтовариство
освітні проблеми
интеграция
европейское сообщество
образовательные проблемы
integration
integration into European
educational issues
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Андрусишин Богдан Іванович Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу
Abstract: Беручи до уваги активний процес інтеграції України у світове і європейське співтовариство, в тому числі і у освітній галузі, треба співставляти перспективи освітнього національного законодавства з усією різноманітністю нормативних правових актів, які регулюють відносини в галузі освіти на міжнародному рівні. У цьому контексті здійснюється реалізація стратегічного завдання щодо змін у системі та структурі освіти України, що у свою чергу може послужити вирішенню ряду освітніх проблем.
Учитывая активный процесс интеграции Украины в мировое и европейское сообщество, в том числе и в образовательной сфере, нужно сопоставлять перспективы образовательного национального законодательства со всем разнообразием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области образования на международном уровне. В этом контексте осуществляется реализация стратегической задачи относительно изменений в системе и структуре образования Украины, что в свою очередь может послужить решению ряда образовательных проблем.
Taking into account the active process of Ukraine's integration into European and world community, including in the field of education, we must correlate the educational perspectives of national legislation with the whole variety of normative legal acts regulating relations in education sphere internationally. In this context, strategic objectives for changes in Ukrainian education system and structure are implemented, which in turn can serve as the solution of a number of educational issues.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11509
Appears in Collections:Випуск 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrusyshyn.pdf349.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.