DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11499
Title: Народні школи та вчительство Російської Імперії в перші роки після реформ 1864 р.
Authors: Яременко, Інна Олегівна
Keywords: вчитель
земство
земська діяльність
Російська імперія
правовий статус
Міністерство народної освіти
учитель
земская деятельность
Российская империя
правовой статус
Министерство народного образования
the teacher
zemstvo
educational activity
Russian Empire
the legal status Ministry of National Education
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Яременко, І. Народні школи та вчительство Російської Імперії в перші роки після реформ 1864 р. / І. Яременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 11. - С. 345-357
Series/Report no.: Серія 6, вип. 11;
Abstract: Проаналізовано вплив земської та освітньої реформ 1864 р. на розвиток системи народної освіти у Російській імперії. Основу увагу акцентовано на формуванні категорії земського вчительства у перші пореформені роки (1864–1868)
Проанализировано влияние земской и образовательной реформ 1864 г. на развитие системы народного образования в Российской империи. Основное внимание акцентировано на формировании категории земского учительства в первые пореформенные годы (1864–1868)
Influence on development of the folk education in Russian Empire by zemska and educational reforms of 1864 is analyzed. Main attention is paid to the formation of zemska teaching category in the first year safter reforms (1864–1868)
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11499
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaremenko.pdf318.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.