DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11373
Title: Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920-1930-х років (продовження)
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: селянство
соціалістичний експеримент,
класова теорія
крестьянство
социалистический эксперимент
классовая теория
peasantry
socialistic experiment
class theory
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Журба, М. Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920-1930-х років (продовження) / М. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 11. - С. 77-
Abstract: Аналізуються доктринальні засади використання українського селянства у соціалістичному експерименті 1920 – 1930-х років та діалектика поглядів комуністичних лідерів на селянство і його роль у соціалістичному експерименті на фоні розвитку класової теорії
Анализируются доктринальные основы использования крестьянства в социалистическом эксперименте 1920 – 1930-х годов и диалектика взглядов коммунистических лидеров на крестьянство и его роль в социалистическом эксперименте на фоне развития классовой теории
The article analyzes the doctrinal principles of the use of the Ukrainian peasantry in socialist experiment of 1920 – 1930's and dialectic views of communist leaders to the peasantry and its role in the socialist experiment of class theory background
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11373
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf327.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.