DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10858
Title: Проблема мовленнєвої тривожності у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями
Authors: Шеремет, Марія Купріянівна
Базима, Наталія Валентинівна
Мороз, Ольга Володимирівна
Keywords: діти з тяжкими порушеннями мовлення
емоційно-вольова сфера
тривожність
мовленнєва тривожність
фіксованість на дефекті
логофобія
дети с тяжелыми нарушениями речи
эмоционально-волевая сфера
тревожность
речевая тревожность
фиксированность на дефекте
логофобия
children with speech disorders
emotional and volitional development
anxiety
speech anxiety
fixation on a defect
logophobiya
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шеремет, Марія Купріянівна. Проблема мовленнєвої тривожності у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями [Текст] / М. К. Шеремет, Н. В. Базима, О. В. Мороз // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2015. - N 5. - С. 93-99.
Abstract: У статті подається теоретичний аналіз наукових досліджень з питання вивчення емоційно-вольової сфери та особистісного розвитку у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Значна увага приділяється висвітленню проявів страху та тривожності у даної категорії дітей. Детально описано поняття мовленнєвої тривожності, а також її прояви у дітей з мовленнєвими порушеннями.
В статье подан теоретический анализ научных исследований по вопросу изучения эмоционально-волевой сферы и личностного развития у детей с тяжелыми нарушениями речи. Значительное внимание уделяется раскрытию проявлений страха и тревожности среди данной категории детей. Подробно описано понятие речевой тревожности, а также ее проявления у детей с речевыми нарушениями.
The article deals with theoretical analysis of researches of emotional, volitional and personal development among children with speech disorders. A lot of attention is paid for clearing up the manifestations of fear and anxiety in this category of children. Described in detail the concept of speech anxiety and its manifestations among children with speech disorders.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10858
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheremet_Bazyma_Moroz.pdf666.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.