DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10849
Title: Активізація зорового сприймання у дітей з ЗНМ засобами тренінгу
Authors: Корнєв, Сергій Іванович
Keywords: сприймання
зорове сприймання
порушення мовлення
загальне недорозвинення мовлення
дошкільний вік
тренінг
восприятие
зрительное восприятие
нарушение речи
общее недоразвитие речи
дошкольный возраст
тренинг
perception
visual perception
violations of speech
general speech dissability
preschool age, training
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Корнєв, Сергій Іванович. Активізація зорового сприймання у дітей з ЗНМ засобами тренінгу [Текст] / С. І. Корнєв // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2015. - N 5. - С. 32-38.
Abstract: У статті вивчаються проблеми сприймання у дітей з вадами мовлення. Представлено теоретичний аналіз й експериментальне дослідження особливостей сприймання у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Наведено результати розробки і апробації тренінгової програми з активізації зорового сприймання дітей з вадами мовлення.
В статье изучаются проблемы восприятия у детей с нарушениями речи. Представлен теоретический анализ и экспериментальное исследование особенностей восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Приводятся результаты разработки и апробации тренинговой программы по активизации зрительного восприятия детей с нарушениями речи.
The problems of preschool children perception’s forming are researched in the article. The theoretic analysis and experimental investigation of special features of perception’s development of elder preschool children with general speech dissability are represented. The results of elaboration and practical approval of training program of children with speech dissability’s eye awareness activization are represented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10849
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniev.pdf675.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.