DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 126 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10805
Title: Організаційно-педагогічні передумови формування понять у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в умовах профільного навчання
Authors: Кузьменко, В. Й.
Keywords: профільна технологічна підготовка
формування понять з аграрного виробництва
професійна спрямованість
сільськогосподарський профіль
професійне навчання
профильная технологическая подготовка
формирование понятий с аграрного производства
профессиональная направленность
сельскохозяйственный профиль
профессиональное обучение
specialized technological training
formation of concepts of agricultural production
professional orientation
agricultural specialization
professional training
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кузьменко В. Й. Організаційно-педагогічні передумови формування понять у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в умовах профільного навчання / В. Й. Кузьменко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск СXХVІ (126). – С. 94-101.
Abstract: У статті здійснюється аналіз психолого-педагогічних та організаційно-методичних передумов формування понять у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. Розглядається досвід формування понять з технології сільськогосподарського виробництва в українській школі в умовах профільного навчання у різні історичні періоди. Автором статті визначаються основні завдання профільної технологічної підготовки старшокласників сільської школи на сучасному етапі: формування в умовах спеціально організованої навчальної діяльності знань і умінь з сільськогосподарського виробництва, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку праці; перетворення необхідних понять з аграрного виробництва в технічне мислення; розвиток професійно важливих якостей особистості. Звертається увага на те, що в Україні в сучасних умовах в основному склалися нормативні, психолого-педагогічні та організаційні передумови здійснення підготовки учнів сільських шкіл до трудової діяльності у сільськогосподарському виробництві в умовах ринкової економіки.
В статье совершается анализ психолого-педагогических и организационно-методических предусловий формирования понятий у старшеклассников общеобразовательных учебных заведений сельской местности. Рассматривается опыт формирования понятий с технологии сельскохозяйственного производства в украинской школе в условиях профильного обучения в разные исторические периоды.
In the paper author conducts analysis of psycho-pedagogical and organizational and methodological prerequisites of students’ formation of concepts in secondary schools in rural areas. Experience of forming concepts in agricultural technology in Ukrainian schools in terms of specialized education in different historical periods was reviewed. In the paper author defines main tasks of specialized technological training of senior students in rural schools as of today.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10805
Appears in Collections:Випуск 126

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzmenko.pdf193.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.