DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10752
Title: Погляди І. О. Сікорського на питання розвитку дитячого мовлення
Authors: Корнєв, Сергій Іванович
Keywords: формування дитячого мовлення
розвиток патологічного мовлення
закономірності розвитку дитячого мовлення
І. О. Сікорський
формирование детской речи
развитие патологической речи
закономерности развития речи детей
И. А. Сикорский
development of speech of children
development of pathological speech
directed on forming of child's speech
I. O. Sikorckiy.
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Корнєв, Сергій Іванович. Погляди І. О. Сікорського на питання розвитку дитячого мовлення / С. І. Корнєв // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 25-29.
Abstract: При побудові системи методичної роботи, спрямованої на формування дитячого мовлення в умовах глибокого його недорозвинення, принципове значення має врахування закономірностей розвитку мовлення дітей, які нормально говорять, що дозволяє визначити вимоги до розвитку тих або інших рівнів мовленнєвої діяльності на різних етапах її формування. Необхідно також враховувати рівень розвитку патологічного мовлення, його особливості й потенційні можливості оволодіння дітьми мовою у процесі корекційного впливу
При построении системы методической работы, направленной на формирование детской речи в условиях глубокого ее недоразвития, принципиальное значение имеет учет закономерностей развития речи детей, с нормальным речевым развитием, что позволяет определить требования к развитию тех или иных уровней речевой деятельности на разных этапах ее формирования. Необходимо также учитывать уровень развития патологической речи, ее особенности, и потенциальные возможности овладения детьми речью в процессе коррекционного обучения
During the construction of the system of methodical work, directed on forming of child's speech in the conditions of its deep excalation, an of principle value has an account of conformities of development of child's speech, with normal speech development, that allows to define requirement to development of those or other levels of speech activity on the different stages of its forming. It is necessary also to take into account the level of development of pathological speech, its features, and potential possibilities of capture children by speech in the process of the correction teaching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10752
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniev.pdf485.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.