DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10750
Title: Функціональна асиметрія мозку та її зв'язок з мовленням
Authors: Козинець, Олександр Володимирович
Keywords: функціональна асиметрія півкуль головного мозку
ліворукість
білатеральний механізм мозку
профіль функціональної асиметрії
домінантна півкуля
епілепсія
ліво- та правопівкульний
дзеркальне письмо
функциональная асимметрия полушарий головного мозга
леворукость
билатеральный механизм мозга
профиль функциональной асимметрии
доминантное полушарие
лево- и правополушарный
зеркальное письмо
functional asymmetry of cerebral hemispheres
left-handedness
bilateral
brain mechanisms
the profile of functional asymmetry
dominant hemisphere
epilepsy
left- and right hemisphere
mirror writing
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Козинець, Олександр Володимирович. Функціональна асиметрія мозку та її зв'язок з мовленням / О. В. Козинець // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 18-20.
Abstract: У статті проаналізовано причини відмінності функціонування правої та лівої півкуль мозку, висвітлено вікову динаміку функціональної асиметрії півкуль головного мозку
В статье проанализировано причины отличия функционирования правого и левого полушария мозга, освещено возрастную динамику функциональной асимметрии полушарий головного мозга
The article analyzes the causes of differences between the functioning of the right and left hemisphere of the brain lit age dynamics of functional asymmetry of the cerebral hemispheres.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10750
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozynets.pdf386.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.