DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10654
Title: Використання засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників
Authors: Кобися, В. М.
Keywords: хмарні сервіси
VLE-системи
майбутні педагогічні працівники
облачные сервисы
VLE-системы
будущие педагогические работники
cloud services
VLE-system
future teaching staff
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кобися, В. М. Використання засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників / В. М. Кобися // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 27-31.
Abstract: Хмарні сервіси для освіти, схоже, більш сучасні, ніж ті, що надаються через VLE-системи. Їх використання може задовольнити потреби деяких новаторів в кращій якості інструментів для генерації користувацького контенту та інтеграції з соціальними мережами. В найближчому майбутньому стане зрозумілим: чи скористаються навчальні заклади інтеграцією VLE-систем з іншими хмарними додатками, чи хмарні технології стануть більш спрямованими на потреби освіти, що дасть підстави вважати традиційні VLE-системи застарілими.
Облачные сервисы для образования, похоже, более современные, чем те, которые предоставляются через VLE-системы. Их использование может удовлетворить потребности некоторых новаторов в лучшем качестве инструментов для генерации пользовательского контента и интеграции с социальными сетями. В ближайшем будущем станет ясно: воспользуются учебные заведения интеграцией VLE-систем с другими облачными приложениями, или облачные технологии станут более направленными на нужды образования, даст основания считать традиционные VLE-системы устаревшими.
Cloud services for education seem more modern than those provided by VLE-system. Their use can meet the needs of some innovators in better quality tools for generating user content and integration with social networks. In the near future will become clear whether schools will take advantage of the integration of VLE-cloud systems with other applications or cloud will be more directed to the needs of education, which would suggest VLE-traditional systems obsolete.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10654
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobysj V.M.pdf518.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.