DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10645
Title: Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі
Authors: Мельник, О.
Keywords: електронні освітні ресурси
фахівець
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
электронные образовательные ресурсы
специалист
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
electronic educational resources
specialist
information and communication technology (ICT)
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мельник, О. Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі / О. Мельник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – С. 132-139.
Abstract: На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства технології стали невід‘ємною часиною нашого життя. Сучасний учитель сьогодні має бути не лише висококваліфікованим та всебічно розвиненим фахівцем, а й технічно освіченою людиною, вміти правильно і раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) під час підготовки до уроків та у своїй педагогічній практиці. Саме він має навчити учнів, як працювати з великим об‘ємом відомостей, аналізувати, систематизувати їх, отримувати нові знання та застосовувати їх у практичній діяльності.
На современном этапе развития информационного общества технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Современный учитель сегодня должен быть не только высококвалифицированным и всесторонне развитым специалистом, но и технически образованным человеком, уметь правильно и рационально использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при подготовке к урокам и в своей педагогической практике. Именно он должен научить учеников, как работать с большим объемом информации, анализировать, систематизировать их, получать новые знания и применять их в практической деятельности.
At the present stage of development of information society technology has become an integral chasynoyu our lives. The current teacher today should be not only highly skilled and well-developed, but technically educated man, able to correctly and efficiently use information and communication technologies (ICT) in preparation for the lessons and in their teaching practice. He should teach students how to handle the large volume of data to analyze, organize them, receive new knowledge and apply them in practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10645
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnyk.pdf513.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.