DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10590
Title: Methods of Educational Work with Older Teenagers in the Center for Social and Psychological Rehabilitation
Other Titles: Методики виховної роботи зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації
Authors: Sydorchuk, Maryna
Keywords: homeless children
street children
Center for Social and Psychological Rehabilitation
pupils of Centers for Social and Psychological Rehabilitation
безпритульні діти
бродяжництво
центр соціальної і психологічної реабілітації
вихованці центрів соціальної і психологічної реабілітації
Issue Date: 2015
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp. (Canada)
Citation: Sydorchuk Maryna. Methods of Educational Work with Older Teenagers in the Center for Social and Psychological Rehabilitation // Maryna Sydorchuk // // IntellectualArchive. Series «Education&Pedagogic». – 2015. – Volume 4. – No. 1 (January). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 57–62.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article discusses the methodology of educational work with older teenagers – pupils of the center of social and psychological rehabilitation. The general logic is built on the social and psychological rehabilitation of homeless and abandoned children in social institutions. The main directions of educational work with older teenagers in the centers of social and psychological rehabilitation may be: facilitate personal development, compensation relationships, sex education, all-round development of children and correction of deviant behavior.
Описано методики виховної роботи зі старшими підлітками у центрах соціально- психологічної реабілітації. Представлено соціальну та психологічну реабілітацію безпритульних дітей та бродяг у соціальних установах. Автор пропонує такі основні напрямки виховної роботи зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації: сприяння розвитку особистості, корекція девіантної поведінки, сексуальна освіта, компенсація міжособистісних відносин.
Description: 1. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей / Закон України № 609-V (609-16) від 07.02.2007 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80. 2. Інформація надана центром соціально-психологічної реабілітації дітей №1 м. Києва. 3. Інформація обласних служб у справах дітей про апробовані методики та досвід роботи психологів у центрах соціально-психологічної реабілітації (Хмельницька, Івано- Франківська, Черкаська, Чернігівська, Миколаївська, Житомирська, Вінницька, Закарпатська області). 4. Волинець Л.С. Надання допомоги дітям-жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, дитячою проституцією, дитячою порнографією, проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, з урахуванням національної та міжнародної практик / Л.С.Волинець, Л.П.Гурковська, І.В.Савчук — К. : ТОВ “К.І.С.“, 2011 – 132 с. 5. Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей / Постанова № 87 від 28 січня 2004 р. м. Київ [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/87-2004-%D0%BF. 6. Діти у складних життєвих обставинах: метод.рекомендації для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (результати дослідження). – К. : Інститут сімейної та молодіжної політики, 2013. 7. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры / С.А. Черняева – СПб. : Речь, 2003 – 189 c.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10590
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sydorchuk, 2016, Canada.pdfфахова стаття246.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.