DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10515
Title: Social and educational causes of deformation in the moral development of children of primary school age
Other Titles: Соціально-педагогічні причини деформації в моральному розвитку дітей молодшого шкільного віку
Authors: Matviienko, Olena
Keywords: children of primary school age
moral deformation behavior
social and educational conditions of macro and micro factors
діти молодшого шкільного віку
моральна деформація поведінки
соціально-педагогічні умови
макро та мікро фактори
Issue Date: 2016
Publisher: Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Citation: Matviienko Olena. Social and educational causes of deformation in the moral development of children of primary school age / Olena Matviienko // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – P. 382-386.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: In this article we try to consider joining a child of primary school age in the macrocosm of moral relations adulthood as through "magnifying glass". "Visual" determinants of both positive and negative moral development. We seems more fruitful to draw attention to flaws in the moral growth of children from major social institutions.
У статті ми намагаємося розглянути питання входження дитини молодшого шкільного віку в макрокосм моральних відносин дорослого життя ніби крізь «збільшувальне скло». «візуальні» детермінанти як позитивного, так і негативного морального розвитку. Нам уявляється більш плідним звернути увагу на прорахунки в моральному зростанні дітей з боку основних соціальних інститутів
Description: 1. Бех І.Д. Виховання особистості сходження до духовності: наук. вид. / І.Д. Бех.– К.: Либідь, 2006.–272 с. 2. Білозерська С.І. Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / С.І. Білозерська. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с. 3. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів: монографія. – К. : «Стилос», 1999. – 233 с. 4. Мудрик В.І. Цінності виховання у сучасних зарубіжних дослідженнях / В.І. Мудрик // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць Ін-ту проблем виховання НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17. Кн.2. – С. 15– 19.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10515
ISBN: 978-617-7214-18-1
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviienko OV, 2016, Dubai.pdfфахова стаття225.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.