DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10252
Title: Teaching of students’ professionally oriented foreign language writing in the formation of professionally oriented foreign language learning environment
Other Titles: Навчання студентів професійно орієнтованому іншомовному писемному мовленню у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Keywords: university
students
professionally oriented English language writing
professionally oriented foreign language teaching environment
університет
студенти
професійно орієнтоване писемне мовлення
формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
университет
студенты
профессионально ориентированное письмо
формирование профессионально ориентированной среды обучения
Issue Date: 2016
Publisher: Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Citation: Pet’ko L.V. Teaching of students’ professionally oriented foreign language writing in the formation of professionally oriented foreign language learning environment / L.V.Pet’ko // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. − Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. − P. 356−359.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Thе article describes the teaching professionally oriented foreign language writing of students in the formation of professionally oriented foreign language learning environment in the conditions of university.
Описано навчання студентів професійно орієнтованого англомовного письма у процесі формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Описано обучение студентов профессионально направленному англоязычному письму в процессе формирования профессионально ориентированной среды обучения.
Description: 1. Бочкарьова О.Ю. Фрагмент практичного заняття з формування англомовної компетенції у писемному мовленні / О.Ю.Бочкарьова // Іноземні мови. – 2009. – № 3. – С. 63–65. 2. Гальченко О.Ю. Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах / О.Ю.Гальченко // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 2013. – Випуск 22. – С. 72−79. 3. Петько Л.В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посіб. / Л.В.Петько, Л.В.Гребінник. – 2-е вид., доп. ; за ред. Синьова В. І., Гончарова В. І. – К. : Ун-т «Україна», 2015. – 147 с. 4. Петько Л.В. Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.03010201 «Психологія», 8.03010301 «Практична психологія», 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»: навч. посібник / Л.В.Петько, С.О.Гудій, С.М.Бабій ; за ред. Гончарова В.І. – К. : «Талком», 2015. – 133 с. 5. Петько Л.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.02020401 «Музична педагогіка і виховання», 8.02020701 «Музичне мистецтво» (за видами), 8.02020201 «Хореографія» (за видами): навч. посіб. для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 3-є вид., стереотипне / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко ; за ред. Авдієвського А.Т., Гончарова В.І. – К. : «Талком», 2014. – 163 с. 6. Characterization [Web site]. – Access mode : http://www.scholastic.com/teachers/article/collateral_resources/pdf/83/0545335183_e004.pdf 7. Explain in detail the summary of the poem "The Spider and the Fly" by Mary Howitt [Web site]. – Access mode : http://www.enotes.com/homework-help/explain-detail-summary-poem-spider-fly-by-mary-350551 8. The Spider And The Fly by Mary Howitt − Poetry Reading. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=-EJDP6va9uc
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10252
ISBN: 978-617-7214-22-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko L., 2016, China.pdfфахова стаття252.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.