DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 04. Географія і сучасність » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10217
Title: Голоценовий педогенез заплав території середнього Придніпров’я
Authors: Пархоменко, О. Г.
Keywords: ґрунт
педогенез
почва
педогенез
soil
pedogenesis
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пархоменко, О. Г. Голоценовий педогенез заплав території середнього Придніпров’я / О. Г. Пархоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33. – С. 63-73.
Abstract: В статті проаналізовано серії похованих ґрунтів заплав у природних відкладах (переважно, в заплавному алювії) території Середнього Придніпров’я. Виявлено тренд кліматичної еволюції протягом голоцену. З’ясовано особливості віку та генезису похованих ґрунтів заплав. Схарактеризовано спрямованість педогенезу заплав. Встановлено тривалість та швидкість періодів формування ґрунтів та седиментації.
В статье проанализированы серии пойменных почв в природних отложениях (преимущественно в пойменном аллювии) территории Среднего Приднепровья. Выявлен тренд климатической эволюции на протяжении голоцена. Определены особенности возраста и происхождения погребенных почв пойм. Дана характеристика направленности педогенеза пойм. Установлена длительность и скорость периодов формирования почв и седиментации.
There has been analyzed a series of buried soils flooded in natural sediments (mainly in floodplain alluvium) on the area of the Middle Dnieper. The trend of climatic evolution during the Holocene has been detected. The features of age and genesis of flood buried soils has been cleared out. The author has determined the focus of pedogenesis of floodplains. There has been defined the duration and speed of the soil formation and sedimentation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10217
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parkhomenko.pdf447.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.