DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10149
Title: Особливості застосування інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі до професійної діяльності
Authors: Борець, І.В.
Keywords: ділові ігри
метод інциденту
тренінг
деловые игры
метод инцидента
тренинг
business games
method of incident
training
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Борець І.В. Особливості застосування інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі до професійної діяльності / І.В. Борець // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - С. 169-173
Abstract: Стаття присвячена розгляду інтерактивних методів навчання та їх ролі при формуванні ключових компетентностей у майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі.
Статья посвящена рассмотрению интерактивных методов обучения и их роли при формировании ключевых компетентностей у будущих специалистов по транспортным системам авиационной отрасли.
This article examines interactive teaching methods and their role in the formation of key competencies for future professionals of aviation transport systems.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10149
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borеts.pdf227.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.