DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10043
Title: Експериментальне дослідження мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів
Authors: Лазарєва, Т.А.
Keywords: мотивація
навчальна діяльність
інноваційні технології
мотивация
учебная деятельность
инновационные технологии
motivation
training
innovation technologies
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лазарєва Т.А. Експериментальне дослідження мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів / Т. А. Лазарєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 240-243.
Abstract: У статті розглядається проблема визначення рівня сформованості мотивації студентів 3-5 курсів. Проведено аналіз результатів експериментального дослідження рівня сформованості мотивації навчальної діяльності. Визначено, що мотивація залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів. Підвищення мотивації навчання можливе при використанні активних методів та інноваційних технології в навчальному процесі, а також належної практичної підготовки.
В статье рассматривается проблема определения уровня мотивации студентов 3 – 5 курсов. Проведен анализ результатов экспериментального исследования уровня мотивации учебной деятельности. Определено, что мотивация зависит как внешних, так и от внутренних факторов. Повышение мотивации учебной деятельности возможно при использовании активных методов обучения и инновационных технологий в учебном процессе, а также соответствующей практической подготовки.
The analysis of study’s motivation was developed in the article. The study’s motivation depends of external and internal factors. The active method of training and innovation technologies of study will raise motivation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10043
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazarevа.pdf218.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.