DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10036
Title: Формування творчого потенціалу майбутнього педагога дошкільної освіти в контексті взаємодії з сім'єю
Authors: Жаровцева, Т.Г.
Keywords: творчість
педагог дошкільної освіти
сім‘я
творчество
педагог дошкольного образования
семья
creativity
teacher of preschool education
family
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Жаровцева Т.Г. Формування творчого потенціалу майбутнього педагога дошкільної освіти в контексті взаємодії з сім'єю / Т. Г. Жаровцева // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 206-211.
Abstract: У статті розглядаються суттевість та потенційні можливості використання творчості у підготовці фахівців дошкільної освіти до роботи з сім’єю.
В статье рассматривается сущность и потенциальные возможности использования творчества в подготовке специалистов дошкольного образования к работе с семьей.
In the article focuses the suttevist and potential use of creativity in training pre-school education to work with the family.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10036
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zharovtseva.pdf234.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.