DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10031
Title: Формування креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтерактивних технологій навчання
Authors: Гончар, Н.П.
Keywords: вихователі
творчість
інтерактивні технології навчання
воспитатели
творчество
интерактивные технологии обучения
pre-school educators
creation
interactive learning technologies
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гончар Н.П. Формування креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтерактивних технологій навчання / Н. П. Гончар // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 187-190.
Abstract: У статті розглядається питання формування креативної компетентності у майбутніх вихователів засобами інтерактивних технологій навчання. Дається визначення поняття “креативність” та її складових.
В статье рассматривается вопрос формирования креативной компетентности у будущих воспитателей способами интерактивных технологий обучения. Дается определение понятия “креативность” и ее составляющих.
These articles devoted to the introduction of interactive learning technologies into the system of developing creativity of future pre-school educators. Give a definition of „creativity” and it’s components.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10031
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honchar.pdf219.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.