Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коломієць, Наталія Андріївна
dc.date.accessioned 2011-10-26T10:06:03Z
dc.date.available 2011-10-26T10:06:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Коломієць, Наталія Андріївна. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н. А. Коломієць ; наук. керівник Н. Г. Протасова ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 19 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/85
dc.description.abstract Розкрито сутність, історію розвитку та використання інтерактивних методів навчання, визначено їх структуру та розроблено класифікацію за критеріями чисельності учасників, характеру завдань, методичної мети й етапу уроку. Обгрунтовано дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів. Визначено цілі, принципи, дидактичні умови, зміст, засоби підвищення комунікативної компетенції учнів і форми навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних методів навчання у процесі мовної освіти молодших школярів. Запропоновано визначення поняття взаємодії як процесу спільної комунікативної діяльності, який реалізується шляхом обміну інформацією та використання індивідуального внеску кожного у рішення спільної проблеми. Охарактеризовано основні компоненти взаємодії - спілкування та спільну діяльність, показано їх взаємозв'язок і взаємообумовленість. Розкрито особливості дітей молодшого шкільного віку в аспекті можливостей використання інтерактивних методів навчання. Виявлено взаємозв'язок між рівнем сформованості в учнів комунікативної компетенції та використанням на уроках інтерактивних методів навчання. Запропоновано систему уроків української й англійської мови для учнів 3-х класів загальноосвітньої школи. Розроблено й експериментально перевірено системно-методичну модель реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів навчання у процесі мовної освіти молодших школярів. ru_RU
dc.description.abstract The thesis is dedicated to establishing didactic fundamentals of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students. The model of the implementation of didactic principles of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students is substantiated and experimentally verified, in which the goals of the process of teaching, teaching principles, major didactic prerequisites; the substance of language teaching; interactive teaching methods; learning activities within the lesson; language communicative competence; and the aims of the educational process are delineated. The work identifies and substantiates perspective tendencies of the implementation of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students. A classification of interactive methods was developed using the criteria of quantity, character of tasks, methodic objective and lesson phase, which opened up opportunities for the increase of effectiveness of forming language communicative competence with elementary students. The thesis determines theoretical provisions with regards to the essence of the notions “interactive methods”, “interaction” and the peculiarities of the interactive method structure and the teaching process with the use of interactive methods. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher НПУ імені М.П.Драгоманова ru_RU
dc.subject взаємодія ru_RU
dc.subject дидактичні засади ru_RU
dc.subject комунікативна компетенція ru_RU
dc.subject інтерактивні методи ru_RU
dc.subject молодші школярі ru_RU
dc.subject процес навчання ru_RU
dc.subject interaction ru_RU
dc.subject didactic fundamentals ru_RU
dc.subject language communicative competence ru_RU
dc.subject interactive methods ru_RU
dc.subject elementary students ru_RU
dc.subject teaching process ru_RU
dc.subject.classification 373.31:37.02 ru_RU
dc.title Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics