Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бевз, Валентина Григорівна
dc.date.accessioned 2012-07-03T08:55:41Z
dc.date.available 2012-07-03T08:55:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Бевз, Валентина Григорівна. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / В.Г. Бевз; наук. кер. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 45 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/795
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене проблемі здійснення інтегративного підходу до навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів математики. У роботі науково обґрунтовано і розроблено концепцію вивчення і використання історії математики як інтеграційної основи навчання предметів математичного циклу. На основі визначених концептуальних засад побудовано теоретичну модель вивчення і використання історії математики як інтеграційної основи навчання предметів математичного циклу, яка передбачає: забезпечення пропедевтичного вивчення історії математики і початкової методологічної шляхом введення для першокурсників факультативного курсу “Математика як наука і навчальний предмет”; використання історичного матеріалу безпосередньо у процесі навчання предметів математичного циклу; вивчення систематичного курсу історії математики. Детально висвітлено методичну систему навчання історії математики; з’ясовано теоретичні підходи до структурування і змістового наповнення курсу; визначено організаційно-методичний інструментарій навчання, зокрема з’ясуванні можливості використання у навчальному процесі нових інформаційних технологій, зокрема комп'ютерного тестування. Обґрунтовано, що в педагогічних університетах курс “Історія математики” доцільно будувати як навчальний комплекс, в якому лекційний курс створюється на хронологічному принципі, а практичний – охоплює історію розвитку окремих математичних галузей та запропоновано варіант такого комплексу. Експериментальне впровадження побудованої моделі у навчальний процес підтверджує можливість створення з її допомогою сприятливих умов для одержання дидактичних результатів у трьох напрямах: розвиток особистості студентів на основі якісного засвоєння знань з історії математики; вплив історії математики на процес навчання предметів математичного циклу та інтеграцію математичних знань; формування у студентів готовності до професійно-педагогічної діяльності засобами історії математики. ru_RU
dc.description.abstract The conception of learning and using the History of Mathematics as the integrated teaching bases of Mathematical cycle subjects had been scientifically substantiated and worked out in the work. Studding and using the History of Mathematics in the process of future teachers’ training is foreseen: the History of Mathematics previous studding in the way of introducing into firs-year students’ program the optional course – “Mathematics as the science and subject”, using the historical material in the teaching process of Mathematical cycle subjects studding “History of Mathematics” course. The all components of methodical teaching system the History of Mathematics had been conversed in details in the thesis for a Doctor degree. It had been proved the “History of Mathematics” course is suitable to build as the teaching complex, where the lection course is created by the chronological principle, and the practical course includes the history development of certain mathematical branches and such complex had been offered. The knowledge monitoring possibilities from the History of Mathematics are opened on the bases of computer testing. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject інтеграційна основа навчання ru_RU
dc.subject історія математики ru_RU
dc.subject предмети математичного циклу ru_RU
dc.subject пропедевтичне вивчення історії математики ru_RU
dc.subject методична система навчання історії математики ru_RU
dc.subject використання історії математики ru_RU
dc.subject концепція ru_RU
dc.subject комп’ютерне тестування ru_RU
dc.subject модель ru_RU
dc.subject integrated teaching bases ru_RU
dc.subject History of mathematics ru_RU
dc.subject Mathematical cycle subjects ru_RU
dc.subject History of Mathematics previous studding ru_RU
dc.subject methodical teaching system the History of Mathematics ru_RU
dc.subject using the History of Mathematics ru_RU
dc.subject computer testing ru_RU
dc.subject conception ru_RU
dc.subject.classification 51:378.147 371.3 ru_RU
dc.title Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics