Випуск 3

 

Recent Submissions

 • Романов, В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Загально прийнято, що джерелом сонячної енергії є термоядерний синтез. Оскільки енергія вивільняється з сталою швидкістю, можна було чекати, що Сонце випромінює енергію завжди і всюди однаково на всіх довжинах хвиль. Однак ...
 • Скворцова, С. О. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Проведене дослідження не вичерпує усієї глибини проблеми навчання молодших школярів розв’язування сюжетних задач. Подальша її розробка може бути здійснена в плані дослідження можливості введення алгебраїчного та геометричного ...
 • Ломаєва, Т. В.; Шаповалова, Н. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Досить цікаві спроби вивчити статистику і кінематику твердого тіла в просторі Лобачевського, які були зроблені Де-Тілі, Джаннокі, Ліндеманом, Андрадом та іншими привели до того ж результату, що й аналогія між статикою і ...
 • Науменко, А. А. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Значення пізнавальної активності особи у всіх сферах її діяльності визначається роллю пізнання в житті окремої людини і суспільства в цілому. Процес системоутворюючого пізнання людиною дійсності або учіння полягає у засвоєнні ...
 • Кушнірук, А. С. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Перевірка знань учнів у поєднанні з оцінкою – це невід’ємний елемент процесу навчання. Система контролю знань повинна базуватися на таких визначальних принципах: об’єктивність, комплексність, послідовність. Ці вимоги легко ...
 • Ткаченко, Н. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Мета роботи: удосконалення системи навчання з вищої математики, яка б забезпечувала повноту, якість та довготривалість знань, вмінь і навичок студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання вищої математики.
 • Процак, Л. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України №48 від 23.01.2004 ”Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу” ряд підрозділів Національного педагогічного ...
 • Курченко, О. О.; Рабець, К. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  В статье изложена альтернативная методика изучения темы «Предел последовательности» в курсе математического анализа. Сущность предложенной методики состоит в систематическом использовании понятия конечных множеств.
 • Грохольська, А. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Перебудова системи освіти та перехід на кредитно – модульну систему навчання створює нові умови і пред’являє нові вимоги до особистості викладача та діяльності студентів, підвищує рівень відповідальності останніх за ...
 • Макаренко, К. С.; Матяш, Л. О. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  В наш час інтенсивного зростання обсягу наукової інформації без оволодіння адекватними методами засвоєння знань з певної галузі досить важко вибрати оптимальний варіант серед альтернативних. Лише за умови постановки проблеми ...
 • Бакал, А. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Розробка ефективних технологій індивідуалізації і диференціації навчання з фізики пов’язана, насамперед, з визначенням індивідуальних особливостей особистості учнів, які враховуються в процесі навчання, і на основі яких ...
 • Рибалко, А. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Стаття присвячена результатам досліджень двофотонного поглинання в напівпровідниковому кристалі ZnGeP2. Виконаний комплекс кінетичних, інтенсивнісних, спектральних, поляризаційних і кутових експериментальних досліджень ...
 • Погорілко, Т. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Дуже часто молодому спеціалісту важко влаштуватися на роботу, оскільки одразу після закінчення навчального закладу вчорашній студент не готовий до цілісної професійної діяльності. Він безперечно має необхідні знання, але ...
 • Павлова, Н. Ю.; Шевченко, В. І.; Картузов, В. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Методом молекулярної динамики розраховано коливальні спектри алмазоподібної плівки, розміщеної на повехні (111) 3C-SiC. Спостерігається певна схожість щільності коливальних станів, розрахованих для поверхні алмазу та ...
 • Медведський, Є. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  У цьому столітті, очікується чергова промислова революція, серцем якої, за нашими розрахунками, стануть методи математичного моделювання оточуючої нас дійсності. Ці методи, ще із часів Ньютона, посіли непорушні позиції у ...
 • Кучменко, О. М.; Касперський, А. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Курс загальної фізики забезпечує оволодіння науковою інформацією, що сприяє формуванню в учнів та студентів знань основних закономірностей природи. Основною доктриною при вивченні фізики є триєдина система, що об’єднує ...
 • Ващенко, О. П. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Метою створення таких таблиць є систематизація матеріалу, який подається в лекційному курсі і економне використання учбового часу, який в сучасних перевантажених навчальних планах строго лімітується.
 • Бойко, Г. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Стаття присвячена проблемам створення системи ефективного контролю готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців під час виконання лабораторних робіт.