Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Принципы синергетики и музыкальное искусство

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лобова, Л.Г.
dc.date.accessioned 2014-10-10T10:39:35Z
dc.date.available 2014-10-10T10:39:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Лобова Л.Г. Принципы синергетики и музыкальное искусство / Л. Г. Лобова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 8 (13) : Матеріали III Міжнар. наук.-практич. конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти". - С. 17-22 uk_UA
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5792
dc.description.abstract У статті з позицій синергетики розглянуті можливості поєднання різних способів пізнання науки і мистецтва, творчого осмислення відомих художніх образів, символів, цінностей культури. Підкреслюється, що пізнаючи універсильні закони духовного світу, людина удосконалює своє мислення і, відповідно, змінюється сама. uk_UA
dc.description.abstract В статье с позиций синергетики рассмотрены возможности сочетания различных способов познания науки и искусства, творческого осмысления известных художественных образов, символов, ценностей культуры. Подчеркивается, что познавая универсильни законы духовного мира, человек совершенствует свое мышление и, соответственно, меняется сама. uk_UA
dc.description.abstract The article dealt with the position of synergy opportunities combining different ways of learning science and art, creative thinking famous artistic images, symbols, values, culture. Emphasized that learning universal laws of the spiritual world, a person improves their thinking and thus change itself. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject синергетика uk_UA
dc.subject synergetics uk_UA
dc.subject синергетика uk_UA
dc.subject творче мислення uk_UA
dc.subject creative thinking uk_UA
dc.subject творческое мышление uk_UA
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject аrts uk_UA
dc.subject искусство uk_UA
dc.subject.classification 78.01 uk_UA
dc.title Принципы синергетики и музыкальное искусство uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics