Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ганжела, Сергій Іванович
dc.date.accessioned 2023-09-19T08:38:31Z
dc.date.available 2023-09-19T08:38:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ганжела, Сергій Іванович. Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Ганжела Сергій Іванович ; наук. керівник Жалдак Мирослав Іванович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 255 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/41919
dc.description.abstract У дисертації обґрунтовано методичні основи формування пізнавальної самостійності учнів 7 – 9 класів у процесі навчання геометрії в умовах урахування освітнього стандарту з математики та інформатики. Розроблено методику використання педагогічних програмних засобів при здійсненні самоконтролю, створено систему лабораторно-практичних робіт з геометрії в 7 – 9 класах та методику їх проведення з використанням комп’ютера, дібрано задачі на доведення, показано педагогічну доцільність поєднання самостійних і колективних форм навчання на основі ІКТ. У роботі наведено результати педагогічного експерименту, які підтверджують ефективність запропонованої методики формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в процесі навчання геометрії з використанням інформаційних технологій навчання. uk
dc.description.abstract This dissertation focuses on the methodological principles of the formation of cognitive independence of 7 – 9 grades pupils in the process of teaching geometry within the educational standard in Mathematics and Computer Science. The argumentation is done on the basis of: using modern ICT in the process of seeking different ways of proving mathematical statements; combining independent and group forms of teaching; using pedagogical program means for selfcontrol; organizing the system of laboratory-and-practical tasks in Geometry for 7 – 9 grades pupils and methods of their conducting with the help of the computer. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject пізнавальна самостійність учнів uk
dc.subject інформаційнокомунікаційні технології навчання (ІКТН) uk
dc.subject педагогічні програмні засоби (ППЗ) uk
dc.subject персональний комп’ютер (ПК) uk
dc.subject самоконтроль uk
dc.subject GRAN-2D uk
dc.subject система лабораторно-практичних робіт uk
dc.subject cognitive independence of pupils uk
dc.subject information and communication technologies of teaching uk
dc.subject pedagogical program means uk
dc.subject personal computer uk
dc.subject selfcontrol uk
dc.subject the system of laboratory-and-practical tasks uk
dc.title Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій uk
dc.title.alternative Formation of cognitive independence of principal school pupils in teaching geometry while using information technologies uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 371.3:514


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics