Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Про змістові взаємозв’язки фундаментальних математичних дисциплін як засіб реалізації принципу цілісності, всебічності знань у підготовці вчителів математики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Нічишина, В. В.
dc.date.accessioned 2013-11-24T14:49:27Z
dc.date.available 2013-11-24T14:49:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Нічишина, В. В. Про змістові взаємозв’язки фундаментальних математичних дисциплін як засіб реалізації принципу цілісності, всебічності знань у підготовці вчителів математики / В. В. Нічишина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. Кн. 2. – С. 129-135. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4098
dc.description.abstract Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами суспільства у підготовці фахівців, які б відповідали потребам здійснення інтегративних тенденцій у всіх сферах людської діяльності, могли б здійснювати комплексні дослідження, розглядати складні об’єкти діяльності як цілісні явища. ru_RU
dc.description.abstract The relevance of material presented in the article, due to society's needs in training of the experts to meet the needs implementation of integrative tendencies in all spheres of human activity, could carry out comprehensive research, to consider the complex objects of activity as holistic phenomenon. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject процес підготовки вчителів математики ru_RU
dc.subject фундаментальні математичні дисципліни ru_RU
dc.subject змістові взаємозв’язки математичних дисциплін ru_RU
dc.subject змістові концентри цілісного, всебічного засвоєння математики ru_RU
dc.subject process of training teachers of mathematics ru_RU
dc.subject fundamental mathematical disciplines ru_RU
dc.subject relationships of mathematical disciplines ru_RU
dc.subject basic concepts of holistic, comprehensive learning mathematics ru_RU
dc.title Про змістові взаємозв’язки фундаментальних математичних дисциплін як засіб реалізації принципу цілісності, всебічності знань у підготовці вчителів математики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics