Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Смольнікова, Олена Геннадіївна
dc.date.accessioned 2023-05-30T13:05:50Z
dc.date.available 2023-05-30T13:05:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Смольнікова, Олена Геннадіївна. Розвиток автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Смольнікова Олена Геннадіївна ; наук. керівник Дем'яненко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 283 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/40669
dc.description.abstract Дисертація є першим комплексним дослідженням розвитку автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії другої половини ХХ − початку ХХІ ст. Виявлено теоретико-методологічні засади, проаналізовано соціально-економічні, суспільно-політичні та освітньо-організаційні передумови його становлення, обґрунтовано процес розвитку теорії і практики автономного навчання в університетах Великої Британії. Розроблено періодизацію еволюції досліджуваного феномену у визначених хронологічних межах. У відповідності до виділених історичних етапів визначено особливості та тенденції розвитку автономного навчання іноземних мов. uk
dc.description.abstract The dissertation is the first comprehensive research of autonomous second language learning development at higher educational institutions of Great Britain in the second half of XX – beginning of XXI century. Theoretical and methodological principles, socio-economic, socio-political prerequisites of development, major trends, the dynamics of autonomous second language learning concept in the UK are well-founded. The degree of good problem knowledge base and content of basic notions of research are specified. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject автономне навчання uk
dc.subject мета-навчання uk
dc.subject навчальна автономія uk
dc.subject незалежне навчання uk
dc.subject неперервне навчання uk
dc.subject самокероване навчання uk
dc.subject самонавчання uk
dc.subject самоосвіта uk
dc.subject autonomous learning uk
dc.subject learner autonomy uk
dc.subject independent learning uk
dc.subject meta-learning uk
dc.subject lifelong learning uk
dc.subject self-directed learning uk
dc.subject self-education uk
dc.subject self-study uk
dc.title Розвиток автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) uk
dc.title.alternative Autonomous second language learning development at higher educational institutions of Great Britain (the second half of XX – beginning of XXI century) uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 37.091.31:94:811.1/.9(410)”19/20”(043.5)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics