Випуск 43 (1-3)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Вербовецький, Д. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  У статті розглянуто напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо впровадження ігрових технологій у освітній процес. Проведений аналіз останніх досліджень у галузі геймифікації освіти підтверджує важливість ...
 • Галицький, О. В.; Кучеренко, І. І.; Микитенко, П. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Завданням даного дослідження є дослідження основних завдань веб-сайту закладу вищої освіти та його місце у формуванні єдиного інформаційно-освітнього середовища університету.
 • Луценко, І. О. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Мета – обґрунтувати доцільність формування мети освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на рік, використання з цією метою критеріїв постановки завдань SMART; здійснити модифікацію критеріїв SMART.
 • Рохман, Б. М.; Савчук, О. І.; Білоус, С. І.; Новосад, М. Г. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Для ефективного досягнення поставленої мети автори статті виокремлюють наступні завдання: охарактеризувати оптимальне співвідношення свободи і моралі у житті людини і суспільства; окреслити відмінності між усвідомленням ...
 • Лозовицький, В. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Нашим завданням є визначити основні концептуальні впливи, що стали ідейною основою постметафізичної теології спілкування О. Філоненка; встановити коло основних парадигм, які він використовує і в межах яких розвиває свою ...
 • Верещагін, О. Ю. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Постановка завдання. Дослідити функціональні можливості та виховний потенціал стилю military у стратегіях та практиках самореалізації сучасної української людини.
 • Аташкаде, Р. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  У статті здійснено концептуальне осмислення поняття “новаторство”, соціальнофілософський аналіз новаторства в умовах відтоку мізків та його роль у розвиткусучасного суспільства.
 • Кивлюк, І. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Постановка завдання. Розкрити ключові аспекти соціальної ролі університету в період сучасності та в перспективі, а також простежити, які чинники мають безпосередній вплив на це.
 • Ігнатьєв, В. А. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Нашим завданням є доведення тези, що саме ісихастська традиція є джерелом український кордоцентризму як некласичної філософської традиції.
 • Новіков, Б. В.; Потіщук, О. О.; Бубон, Т. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2023)
  Метою дослідження є вплив творчого потенціалу особистості на формування та розвиток сучасного суспільства. Слід розглянути соціально-філософські засади формування творчого потенціалу та особливо звернути увагу на взаємозв’язок ...