Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Салук, Іван Андрійович
dc.date.accessioned 2011-09-21T12:57:56Z
dc.date.available 2011-09-21T12:57:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Салук, Іван Андрійович. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. А. Салук ; наук. керівник В. Г. Арефьєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39
dc.description.abstract Досліджено питання індивідуалізації фізичного виховання студентів ВНЗ з різним рівнем фізичного здоров'я. Встановлено незадовільний стан показників соматичного здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості студентів. Підтверджено позитивний вплив засобів різної спортивної спрямованості на функціональний стан студентів. Розроблено методику, яка передбачає застосування диференційованих фізичних навантажень відповідно до функціональних характеристик організму студентів у процесі фізичного виховання. Запропоновано новий спосіб поділу студентів на однорідні типологічні підгрупи залежно від показників рівня соматичного здров'я з використанням новітніх технологій. Експериментально доведено ефективність запропононої методики індивідуалізації фізичного виховання студентів-юнаків з різним рівнем здоров'я, зокрема, зафіксовано покращання їх соматичного здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості. ru_RU
dc.description.abstract The thesis deals with the problems of teaching methods realisation of the students of higer schools to use different loading in physical training. It was found that data on the somatic health, physical development and physical fitness of students are not satisfactory. The data on the proper effect of the different sport nature on the functional state of the students were proved. The own methods dealing with the teaching of application of physical loading accoroling to the functional characteristics of the students’ body, were developed. New devision method (streaming) of students into single typological subgroups depending on the somatic health data using the latest technologies, was proposed and reasoned. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя ru_RU
dc.subject фізична культура ru_RU
dc.subject диференційоване навантаження ru_RU
dc.subject індивідуалізація ru_RU
dc.subject соматичне здоров’я ru_RU
dc.subject типологічна підгрупа ru_RU
dc.subject фізичне виховання ru_RU
dc.subject фізичний розвиток ru_RU
dc.subject фізична підготовленість ru_RU
dc.subject differentiated loading ru_RU
dc.subject individualization ru_RU
dc.subject streaming ru_RU
dc.subject somatic health ru_RU
dc.subject typological subgroup ru_RU
dc.subject physical education ru_RU
dc.subject physical development ru_RU
dc.subject physical fitness ru_RU
dc.subject.classification 378.172:796.011.3 ru_RU
dc.title Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics