Випуск 40 (4-6)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про ...
 • Лазоревич, І. Р. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Маємо на меті проаналізувати еволюцію погляду сучасного мистецтва на сакральне; осмислити його релігійні передумови та форми на прикладі мистецтва буддійської, християнської та ісламської орбіт. У статті ...
 • Шевчук, А. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Метою дослідження є окреслення феномену лідерства як невід’ємної складової в управлінні релігійною освітою, а саме окреслення та аналіз змістовного концепту “лідерство в релігійній освіті”.
 • Білоус, С. І.; Новосад, М. Г.; Рохман, Б. М.; Борисевич, Л. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Постановка завдань: визначити основні напрями християнської культури в їх історичній ретроспективі в українському суспільстві; вказати на передумови постмодерного сприйняття християнства; окреслити футурологічні ...
 • Байдик, В. В.; Ключка, О. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  У статті ми розглядаємо результати дослідження серед директорів та заступників директорів щодо визначення особистісних рис та якостей, що дозволяють їм тримати управління закладом освіти в умовах війни. ...
 • Мар’єнко, М. В.; Маркова, О. М.; Коновал, О. А. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Постановка завдання. Визначити основні етапи організації індивідуальної роботи з учнями засобами цифрових технологій. Для організації індивідуальної роботи з учнями рекомендується використовувати комбінування ...
 • Дорошенко, І. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Аналізуються головні недоліки вивчення української мови в період існування СРСР та завдання їх викорінення, розглядається політико-ідеологічний та виховний аспекти вивчення державної мови. Визначаються основні ...
 • Кубальський, О. Н. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Метою статті є окреслення як значущості епістемологічної компетентності для науки епохи соціальної турбулентності, так і засобів її поступального культивування. Завдання полягають в осмисленні причинно-наслідкових ...
 • Левкулич, В. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2022)
  Метою дослідження є критичний аналіз основних недоліків сучасної науково-освітньої політики. Завдання полягають у виявленні світоглядної зумовленості ключових проблем, що стоять на заваді ефективному ...