Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальні видання Факультету соціології та соціальної політики

ISSN: 2310-8290

Навчальні видання Факультету соціології та соціальної політики

 

Recent Submissions

 • Степико, Валентина Порфиріївна; Хоменко, Наталія Володимирівна; Черній, Людмила Віталіївна (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Навчально-методичний посібник пропонує тематичний матеріал з дисципліни «Соціологія сім’ї». У комплексі подано погодинний розподіл матеріалу і його організацію в межах двох модулів. Надано зміст дисципліни за модулями. ...
 • Міхеєва, Оксана Юріївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021)
  У посібнику розкривається зміст та подано основні теоретичні положення соціальної педагогіки. Охарактеризовано специфіку соціальної педагогіки як навчальної дисципліни та практичної діяльності. Зміст посібника відповідає ...
 • Омельченко, С. О.; Тернопільська, В. І.; Чернуха, Н. М.; Співак, Я. О.; Васильєва-Халатникова, М. О.; Бакуліна, О. С.; Костенко, Д. В.; Рутьян, Л. І. (Б.І. Маторіна, 2021)
  Пропонований навчально-методичний посібник «Соціальна робота: реалії та виклики часу» побудовано на основі системології та її складових – технологічного і контекстного підходу. Посібник має п’ять розділів. Кожна тема ...
 • Ярошенко, А. О.; Семигіна, Т. В.; Сухицька, Н. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Навчальний посібник призначений для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму знань 23 «Соціальне забезпечення». Посібник охоплює основні складові курсу «Соціальна політика» та містить теоретичний ...
 • Ярошенко, А. О.; Варбан, М. Ю.; Шульга, Л. О.; Патинок, О. П.; Романова, Н. Ф.; Ляднева, А. В.; Валова, Л. М.; Гайдук, С. Г. (МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2017)
  Навчальний посібник може використовуватися на курсах підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги, та для підготовки студентів ВНЗ за спеціальностями «Психологія», «Медична психологія», «Соціальна ...
 • Романова, Наталія Федорівна; Мельник, Ірина Петрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Навчально-методичний посібник розкриває зміст та сутність впровадження соціального партнерства як одного із напрямків роботи соціального працівника у процесі професійної діяльності, спрямованої на розбудову ефективної ...
 • Бибик, Дар'я Дмитрівна (Вид‐во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015)
  До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані джерела (книги, монографії, наукові статті, тези, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали тощо) викладачів Інституту соціальної роботи та управління ...
 • Ярошенко, А. О. (Видавництво НПУ імені М.Драгоманова, 2005)
  В підручнику розглядаються головні принципи історії соціології; аналізуються ключові ідеї, із яких сформувалась соціологія і завдяки яким передісторія цієї дисципліни перетворилась в її історію; подані інтелектуальні ...