Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методика формування професійно-етичної культури

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Колісник-Гуменюк, Юлія
dc.date.accessioned 2022-12-15T13:29:53Z
dc.date.available 2022-12-15T13:29:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Колісник-Гуменюк, Ю. Методика формування професійно-етичної культури / Ю. Колісник-Гуменюк // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи = Modern trends in development of education and science: problems and perspectives : зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.І. Колісник-Гуменюк. - Київ–Львів–Бережани–Кєльце, 2022 .- Вип. 11. - С. 14-18. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38633
dc.description.abstract Застосування новітніх технологій в процесі освоєння суспільно-гуманітарних дисциплін неодмінно принесе позитивні результати у формуванні професійно-етичної культури майбутніх фахівців. Завдяки суспільно-гуманітарним дисциплінам людина вчиться мислити, аналізувати, висловлювати свої судження, стає комунікабельною, що, у свою чергу, впливає на формування та розвиток професійно-етичної культури. Новітні методики, які застосовуються у навчальному процесі спрямовані на розробку та використання інноваційних підходів, технологій, форм і методів навчальної роботи, що сприяють підвищенню інтересу, самостійності, творчої активності студента в засвоєнні професійно-етичних знань і формуванні вмінь і навичок їх застосування у професійній діяльності. uk
dc.description.abstract The use of the latest technologies in the process of mastering social and humanitarian disciplines will certainly bring positive results in the formation of the professional and ethical culture of future specialists. Thanks to humanitarian disciplines, a person learns to think, analyze, express his judgments, becomes communicative, which, in turn, affects the formation and development of a professional and ethical culture. The latest methods used in the educational process are aimed at the development and use of innovative approaches, technologies, forms and methods of educational work, which contribute to increasing the interest, independence, and creative activity of the student in the assimilation of professional and ethical knowledge and the formation of skills and abilities to apply them in professional activities. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject інтерактивні методи навчання uk
dc.subject фахівець uk
dc.subject суспільно-гуманітарні дисципліни uk
dc.subject interactive learning methods uk
dc.subject specialist uk
dc.subject social and humanitarian disciplines uk
dc.title Методика формування професійно-етичної культури uk
dc.title.alternative Methods of forming a professional and ethical culture uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics