Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гунько, Петро Миколайович
dc.date.accessioned 2012-01-23T09:11:51Z
dc.date.available 2012-01-23T09:11:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Гунько, Петро Миколайович. Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / П. М. Гунько ; наук. кер. А. І. Стеценко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/347
dc.description.abstract Обгрунтовано та розроблено методику формування у студентів умінь і навичок фізичного самовдосконалення шляхом використання силових навантажень. Проведено планування компонентів силового навантаження з комплексним урахуванням мотиваційних прагнень і фізичних можливостей організму студентів. Відзначено, що запропонований алгоритм річного циклу занять фізичними вправами силової спрямованості з урахуванням графіка навчальних занять у ВНЗ забезпечує оптимальну динаміку силових навантажень залежно від періодів навчального року: семестрів, екзаменаційних сесій, практик, зимових і літніх канікул. Такий алгортим дозволяє досягти відповідності відновлювальних заходів факторам педагогічного впливу, раціонально використовувати різноманітні засоби та методи розвитку сили. Це дозволяє систематично та поступово збільшувати навантаження у процесі проведення навчальних занять. Відзначено, що підвищенню ефективності проведення навчальних занять з використанням фізичних вправ силової спрямованості сприяють створені педагогічні умови вдосконалення силових здібностей студентів. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation deals with substantiation and development of students’ skills of physical self-improvement using strength loadings. The planning of power loadings components is proceeded considering motivational aspirations and physical opportunities of students’ organism. The offered year-round conditioning algorithm of vigorous exercises, considering the schedule of courses at high school, provides optimum dynamics of power loadings depending on academic year: semester, exams, practices, winter and summer vacations. Such algorithm allows achieving the relevance between factors of pedagogical influence and regenerative activity, applying means and methods of strength development rationally. It enables to increase regularly and gradually during studies. Established pedagogical conditions of loading students’ strength training assisted the intensification of lessons using vigorous exercises. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject силові навантаження ru_RU
dc.subject мотиваційні прагнення ru_RU
dc.subject фізичні можливості організму ru_RU
dc.subject фізичне виховання ru_RU
dc.subject фізична підготовленість ru_RU
dc.subject соматичне здоров’я ru_RU
dc.subject вправи силової спрямованості ru_RU
dc.subject strength loadings ru_RU
dc.subject motivational needs ru_RU
dc.subject physical opportunities of an organism ru_RU
dc.subject physical education ru_RU
dc.subject physical conditioning ru_RU
dc.subject somatic health ru_RU
dc.subject vigorous exercises ru_RU
dc.subject.classification 378.14 +796.01 ru_RU
dc.title Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics