Випуск 32(4)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки ...
 • Куриляк, В. В.; Полумисна, О. О. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Охарактеризувати ставлення православ'я до протестантської конфесії – Церкви Адвентистів сьомого дня. The research objective. Describe the attitude of Orthodoxy to the Protestant denomination - ...
 • Луценко, Ірина Олексіївна (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Категорія щастя визначається як педагогічна категорія. Водночас не визначено ключове спеціалізоване поняття, у якому було б окреслено істотні, суттєві ознаки об’єктивного опису дійсності, ...
 • Артемова, Л. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Розробити навчальні тести, які спонукатимуть студентів у процесі власних виборів: зрозуміти й відчути вибори малят; ставитись до малят як до суб’єктів взаємного взаємовпливу з дорослим у ...
 • Гавриленко, Т. Л. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Розкрити питання соціального захисту школярів у закладах загальної середньої освіти в Україні впродовж другої половини ХХ ст. The research objective. To reveal the issues of social protection ...
 • Мар’єнко, М. В.; Сухіх, А. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Дослідити особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій в закладах загальної середньої освіти. The research objective. Investigate the features of the organization ...
 • Щур, Н. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Уточнити фактори обумовлення й умови подолання комунікативних бар’єрів, які виникають при спілкуванні іноземною мовою на етапі розвитку ІПК, та обґрунтувати використання мовного коучингу ...
 • Новіков, Борис Володимирович; Руденко, Т. П.; Костроміна, Г. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні впливу проблемно-орієнтованого навчання на розвиток творчого мислення студентів. У межах даного дослідження необхідно розглянуто соціально-філософські ...
 • Awwad, Mohamad (ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021)
  The research objective. The first objective of this research is to formally explain the theoretical differences between Boole’s logic and the modern Boolean logic. The second objective is to show the immense role of ...
 • Овсянкіна, Л. А.; Ковальчук, Н. Д. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2021)
  Постановка завдання. Розкрити роль національної ідеї в добу українського бароко як вирішального етапу формування української нації. Проаналізувати головні ідеї розбудови української національної ідеї в контексті ...