Випуск 29 (12)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Синій, В. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  В цілому на етапі виникнення євангельських семінарій в Україні та інших країнах служіння акредитаційної асоціації ЄААА вплив західних організацій на формування опікунських рад або інших управлінських рад був виразним ...
 • Гулямов, Б. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Метою дослідження є аналіз методологічних принципів побудови соціального вчення Вселенського патріархату та їх порівняння з методологіями соціальних доктрин інших церков. Завданнями статті є осмислення особливостей ...
 • Лапутько, А. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Метою статті є аналіз цінності людського життя в енцикліці папи Івана Павла ІІ “Evangelium Vitae”. До основних завдань нашої статті належить розкрити основні положення енцикліки в загальному контексті сучасної католицької ...
 • Кухар, Людмила Олександрівна; Тарасенко, О. О. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Наразі заклади вищої освіти змушені були організовувати проведення підсумкової атестації випускників з використання дистанційних форм, що в свою чергу ставить питання про якість інструментів оцінювання. Форму- вання ...
 • Якимчук, О. І. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  В статті доведено гостру необхідність подолання розриву між когнітивною, аксіологічною та праксеологічною функцією освіти. Такий розрив доволі міцно вкоренився у вітчизняній педагогічній практиці через потужну традицію ...
 • Яценко, О. Д. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Віртуальний простір суттєво змінює звичні уявлення про можливість та дійсність. Логічно, що константи фізичного світу певною мірою імітовані у віртуальній реальності, оскільки за інших умов складно уявити ефективну ...
 • Подолякіна, О. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У статті проаналізовано, якою мірою соціальна реальність може розглядатися як сконструйована. Проаналізовано основні причини та наслідки впливу медіа на конструювання соціальної реальності. Виявлено основні ризики ...
 • Репетій, Світлана Тимофіївна (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Криза сьогодення, що охопила майже всі види життєдіяльності сприяє розвитку зубожіння, деградації, призводить до зростання зло- чинності, породжує страх, емоційну нестабільність у суспільстві. Вимушена ізоляція, загроза ...