Випуск 28 (11)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Лапутько, А. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Проаналізовано, що світське утвердження гідності, прав та свобод людини в практичній його площині у певні періоди історії людства було і є неабияким викликом для християнських церков. Досліджено, що християнське розуміння ...
 • Коленко, А. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Розвинений фонематичний слух дозволяє швидко опанувати правила орфоепії на практиці, читання знаків пунктуації та оволодіти логікою читання, швидко запам’ятовувати та відтворювати складні фонеми різних мов. З цією метою ...
 • Гулямов, Б. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Розкрито нове соціальне вчення Вселенського патріархату, запропоноване в березні 2020 року. Виявлено, що це вчення має великий гуманістичний потенціал, а його поява є новим етапом розвитку православного персоналізму і ...
 • Носенко, Ю. Г. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  В основу рішення Alta від Knewton покладено розуміння того, що навчальні потреби кожного учасника освітнього процесу є унікальними. Рішення Alta переорієнтовує користувачів з підходу “чого педагог має навчити учня/студента?” ...
 • Малицька, О. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Синтез мистецтв не є новітньою концепцією, але на початку XXI століття він набув унікальної, порівняно з іншими епохами, ролі в художній культурі сучасного суспільства. Сучасні художні практики характеризуються новими ...
 • Кіт, М. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Соціокультурна динаміка ХХІ століття є одним з базових чинників формування нової системи освіти та характеризується різноманітними (іноді суперечливими) тенденціями та особливостями. На сучасному етапі розвитку ...
 • Svyrydenko, D.; Kyvliuk, V. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  The introduction of lifelong learning is an urgent need for human survival in the context of a modern civilization that seeks sustainable development or coevolution with nature. It is substantiated that objective processes ...
 • Мордоус, Ірина Олександрівна (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Цінності свободи, толерантності та довіри визначають інтегральну сутність актуального стану суспільства, або принаймні його бажаної конфігурації. Філософія освіти в котексті проблеми соціальної інституціо-налізації, як ...
 • Яценко, Олена Дмитрівна (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Сучасний розвиток технологій, як ЗМІ, так і віртуальної реальності, дек-ларують рухомість меж приватного та публічного життя. Цей факт доводить існування значної кількості соціальних мереж, технологій брендингу та іміджелогії, ...