Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Topol, O.
dc.contributor.author Vasiuta, O.
dc.contributor.author Тополь, Ольга Володимирівна
dc.contributor.author Васюта, О.
dc.date.accessioned 2020-09-28T11:59:56Z
dc.date.available 2020-09-28T11:59:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Topol, O. Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere / O. Topol, O. Vasiuta // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 151 (№ 12), ч. 2 : Філософські науки. – С. 146-149. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30931
dc.description.abstract Notions of «health», «health-preserving competence» and their main components are determined. Characteristic of professional risks that may arise during the professional activity of social workers is given. Specific knowledge, skills and abilities that necessary for specialists at work with different groups of clients in increased risk work environment are defined. Basic methods of strengthening physical, mental and social health (including employees in the sphere of social work) in everyday life are considered. The main principles of preserving, support and maintaining health of future social workers, orientation of them on a healthy lifestyle in the context of health-preserving competence forming through the studying series of special disciplines relevant direction in higher educational institutions are investigated. ua
dc.description.abstract Наведені визначення понять «здоров’я», «здоров’я-зберігаюча компетентність» та їх основних складових. Надана характеристика професійних ризиків, що можуть виникати при роботі соціальних працівників. Зазначені специфічні знання, уміння та навички, необхідні фахівцям для роботи з різними групами клієнтів в умовах підвищеного ризику. Розглянуті основні методи зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я людини (в т.ч. зайнятої у сфері соціальної роботи) в повсякденному житті. Досліджені головні засади охорони, підтримки та збереження здоров’я майбутніх соціальних працівників, орієнтація їх до здорового способу життя в контексті формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом вивчення ряду спеціальних дисциплін відповідного спрямування у ЗВО. Визначено здоров’язберігаючу компетентність соціального працівника як інтегративну якість, комплекс біо-психо-соціальних можливостей людини, що забезпечує гомеостаз, саморегуляцію організму та взаємодію із зовнішнім середовищем, основною ознакою якої є здатність витримувати значні психофізичні та емоційні навантаження, адаптуватися та повноцінно виконувати професійну діяльність у складних умовах. ua
dc.language.iso en ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject health ua
dc.subject healthy lifestyle ua
dc.subject health-preserving competence ua
dc.subject social work ua
dc.subject social worker ua
dc.subject increased risk work environment ua
dc.subject professional risk prevention ua
dc.subject socially dangerous diseases ua
dc.subject professional «burnout» ua
dc.subject здоров’я ua
dc.subject здоров’язберігаюча компетентність ua
dc.subject фахівець соціальної сфери ua
dc.subject професійні ризики ua
dc.subject соціально-небезпечні хвороби ua
dc.subject професійне «вигорання» ua
dc.subject.classification 378:364.442.2:613.86 ua
dc.title Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere ua
dc.title.alternative Здоров’язбереження як ключова компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics