Випуск 23 (5)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Саблон Лейва, Е. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  У результаті цього дослідження були зроблені такі висновки: по-перше, Лосський мав намір концептуалізувати кеносис у єдності й співзвуччі зі святоотцовською традицією, у той час як Булгаков запропонував свій спекулятивний ...
 • Бринов, В. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Розглянуто позицію щодо власності з точки зору християнської етики та вчення Католицької церкви та протестантизму у історичній перспективі. Доведено, що ідеї колективізму, які висловлювали радикальні представники Реформації, ...
 • Синій, В. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Сформована у попередні роки національна спільнота протестантських богословів набула своєї завершеності та зрілості у своїх відносинах з церквами та світським науково-освітнім середовищем. Цією спільнотою сформовано множину ...
 • Христокін, Г. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  В роботі розглянуто методологію пост-метафізичної теології Д. Харта. Автор прийшов до висновків, що Харт творчо переосмислює доробок постметафізичної філософії та християнської теології., які для нього нерозривні. Він ...
 • Слуцький, Я. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  У результаті дослідження застосування методу читання в адаптаційному процесі ЗВО США виявлено, що читання сприяє формуванню культурних навичок шляхом їх виділення з текстового компонента. Підкреслено, що ефективність читання ...
 • Васильєва, О. М.; Фугело, М. А.; Фугело, П. М. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  У межах даної роботи було обґрунтовано доцільність розвитку рівня культури, адже високий її рівень є сприятливою умовою в досягненні порозуміння між людьми, зміст якого в гуманізації відносин, уникненні конфліктів та ...
 • Мальцев, О. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Викладені ключові позиції, по-перше, репрезентують аналіз систем поглядів К. Г. Юнга про архетипи як спадщину “археології” світової культури та історії, чий спадок особистість може використовувати для самореалізації в ...
 • Бабійчук, С. М. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  Педагогічна концепція наукової освіти сформувалася і активно розвивається як відповідь на виклики постійно змінного та все більш інформаційнотехнологічного середовища існування людини. Фахівці Всесвітнього економічного ...
 • Ашиток, Н. І. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  Реалізація концепції цілісності в педагогічному процесі в інклюзивному навчальному закладі є суперечливою – з одного боку, виникає потреба в диференціації внаслідок наявності у школярів неоднакових психофізичних здібностей, ...