Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Професійний саморозвиток викладача-початківця

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Упатова, І. П.
dc.date.accessioned 2020-06-26T08:53:06Z
dc.date.available 2020-06-26T08:53:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Упатова, І. П. Професійний саморозвиток викладача-початківця / І. П. Упатова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 72 (т.2) – С. 219-222. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30085
dc.description.abstract Порушується проблема пошуку ефективних форм методичної роботи з викладачами-початківцями. Мета статті полягає в обґрунтуванні та визначенні суті поняття «викладач-початківець» закладу вищої освіти, аналізі проблем викладацької діяльності малодосвідчених педагогів, виокремленні особливостей функціонування «Школи викладача-початківця» як результативної форми професійного саморозвитку. Дослідження спирається на серію методів: спостереження, педагогічний експеримент, аналіз, узагальнення. Проаналізовано типові організаційні проблеми, основні методичні недоліки, що виявлені під час викладацької діяльності малодосвідчених педагогів. Виявлено позитивні моменти в їх педагогічній діяльності: доброзичливий психологічний клімат, коректність, намагання задіяти усіх присутніх, використання схем і таблиць, групових форм роботи, розв’язання творчих завдань, упровадження різних прийомів і методів активізації студентів. Наведено результати анкетування викладачів-початківців. ефективні форми проведення занять «Школи викладачапочатківця», серед яких зазначено науково-методичні семінари, семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, індивідуальні консультації, опрацювання методичної літератури з подальшим її аналізом тощо, ефективною формою підвищення науково-методичного рівня викладача-початківця закладу вищої освіти є система індивідуального наставництва. Наголошено на сучасній формі професійного вдосконалення педагогів, відповідно Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), педагогічній інтернатурі, яка є формою післядипломної педагогічної освіти, передбачає систематичну роботу педагогічного працівника над формуванням та вдосконаленням власної педагогічної майстерності впродовж першого року роботи і має сприяти прискореному професійному становленню педагога-початківця. ua
dc.description.abstract The article deals with the issue of searching for effective forms of methodical beginner lecturers. The aim of the article is to explain and define the concept beginner lecturer at an establishment of higher education, analyze the issues inexperienced teachers face at work, point out the features of running «School for beginner lecturers» as an effective form of professional self-development. The research uses a number of methods: observation, pedagogical experiment, analysis, generalization. The article analyzes the typical organizational issues, basic methodical defects detected during teaching by inexperienced teachers. Positive moments are educed in the pedagogical activity: a benevolent psychological environment, correctness, an attempt to involve all students, use of charts and tables, group forms of work, creative tasks, introduction of different receptions and methods of stimulating students. The results of the questionnaire for beginner lecturers are presented. The research shows that the level of classes were from middle to sufficient. More than 25 % of beginner lecturers had a level higher than sufficient. The findings prove that the efficiency of running «School for beginner lecturers» depends on detailed planning of classes topics, their contents deal with high-priority issues and most typical difficulties young specialists face. The author stresses that the modern form of professional teacher development, according to The Framework of Developing Pedagogical Education (2018), pedagogical internship, which is the form of post-graduation pedagogical education, means systematic teacher’s work on forming and developing own pedagogical mastery during the first work year and must assist increased professional becoming of beginner lecturers. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject малодосвідчений педагог ua
dc.subject викладач закладу вищої освіти ua
dc.subject наставництво ua
dc.subject педагогічна інтернатура ua
dc.subject професійне вдосконалення ua
dc.subject inexperienced teacher ua
dc.subject lecturer at an establishment of higher education ua
dc.subject mentorship ua
dc.subject pedagogical internship ua
dc.subject professional development ua
dc.subject.classification 371.124 ua
dc.title Професійний саморозвиток викладача-початківця ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics