Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Публічна дипломатія як зовнішньополітичний пріоритет Республіки Польща

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Процюк, М. В.
dc.date.accessioned 2020-03-10T10:47:37Z
dc.date.available 2020-03-10T10:47:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Процюк, М. В. Публічна дипломатія як зовнішньополітичний пріоритет Республіки Польща / М. В. Процюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 19. – С. 147-152. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27483
dc.description.abstract У статті проаналізовано публічну дипломатію як зовнішньополітичний пріоритет Республіки Польща та його вплив на формування і підтримання позитивного іміджу держави на міжнародній арені. Простежується еволюція державного підходу до реалізації ідеї публічної дипломатії в урядових інституціях Польщі від 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодення. У статті визначаються переваги і недоліки запозичення польського досвіду, спираючись на висновки Верховної контрольної палати Польщі. ua
dc.description.abstract В статье анализируется публичная дипломатия как внешнеполитический приоритет Республики Польша и его влияние на формирование и поддержание позитивного имиджа страны на международной арене. Прослеживается эволюция государственного подхода к реализации идеи публичной дипломатии в правительственные институциях Польши от 90-х годов ХХ века и до нынешнего времени. В статье определяются преимущества и недостатки заимствования польского опыта, опираясь на выводи Верховной контрольной палаты Польши. ua
dc.description.abstract The article deals with the public diplomacy as the priority of Poland's foreign policy and its impact on the formation and maintenance the positive image of the state on the international arena. There is also the evolution of state approach to implementation the idea of public diplomacy in government institutions of Poland since 1990 to the present time. Author defines the benefits and disadvantages of borrowing Polish experience based on the conclusions of the Supreme Chamber of Control of Poland. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject публічна дипломатія ua
dc.subject «м’яка сила» ua
dc.subject культурна дипломатія ua
dc.subject зовнішня політика Польщі ua
dc.subject міжнародний імідж ua
dc.subject публичная дипломатия ua
dc.subject «мягкая сила» ua
dc.subject культурная дипломатия ua
dc.subject внешняя политика Польши ua
dc.subject международный имидж ua
dc.subject public diplomacy ua
dc.subject «soft power» ua
dc.subject cultural diplomacy ua
dc.subject foreign policy of Poland ua
dc.subject international image ua
dc.subject.classification 327.8(438) ua
dc.title Публічна дипломатія як зовнішньополітичний пріоритет Республіки Польща ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics