Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Супрун, Микола Олексійович
dc.contributor.author Висоцька, Алла Михайлівна
dc.contributor.author Гладченко, Ірина Вікторівна
dc.date.accessioned 2019-09-16T13:13:41Z
dc.date.available 2019-09-16T13:13:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Супрун, М. О. Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі : навч.-метод. посіб. / М. О. Супрун, А. В. Висоцька, І. В. Гладченко. - Київ : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. ‒ 205 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25529
dc.description СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бобренко І.В. Особливості здоров’язбереження дошкільників з інтелектуальними порушеннями в процесі фізичного виховання / І.В. Бобренко // Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.) / Відповід. ред.: Т.М. Булгакова. – К., 2018. – С. 77-79. 2. Бобренко И.В. К вопросу здоровьесбережения в процессе развития пространственного ориентирования детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями / И.В. Бобренко // Дзіцячы сад – пачатковая школа: вопыт, пераемнасць, перспектывы : зборнік артыкулаў / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна ; рэдкал.: Б. А. Крук (адк. рэд.) [і інш]. – Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2018. – С. 178-180. 3. Вавіна Л.С., Супрун М.О. Організація та методика проведення наукового психолого-педагогічного дослідження / Л.С. Вавіна, М.О. Супрун – К.: РВВ КІВС, 1996. – 21 с. 4. Висоцька А.М. Педагогічні умови формування соціальної поведінки учнів з порушеннями психофізичного розвитку / А.М.Висоцька // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Вип.7 / За ред.О.В.Гаврилова, В.І.Співака – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – с.123-126. 5. Висоцька А.М. Поведінка школяра як об’єкт процесу виховання в допоміжній школі / А.М.Висоцька //Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод.зб.: Вип.10 / За ред.В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук.світ, 2008. – 33-40. 6. Висоцька А.М. Формування соціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: Науково-методичний посібник. / А.М.Висоцька. – Слов’янськ, 2004. 7. Гладченко І.В. Соціальні наслідки перинатальної патології ЦНС у дітей / І.В. Гладченко // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення / збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 червня 2018 р.). – К., ІСПП імені Миколи Ярмаченка. С. 37-42. 8. Гладченко І.В. Використання понять «компетентність» і «компетенція» в контексті ранньої соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку /І.В. Гладченко // От идеи – к инновации : материалы XXV Юбилейной междунар. студ. науч. - практ. конф., Мозырь, 26 апр. 2018 г. МГПУ им. И. П. Шамякина 2018. – С. 137-139. 9. Гладченко І.В. Методичні аспекти використання квестової педагогічної технології при формуванні здоров’язбережувальної компетентності в учнів з психофізичними порушеннями / І.В. Гладченко // Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: збірник наукових праць: до 100-річчя від дня народження професора І.Г. Єременка. – 2017. – Вип. 9. – С. 30-39. 10. Гладченко І.В., Супрун М. О. Формування духовнозбережувальної компетенції в дітей з порушеннями в умовах дошкільного корекційно-розвивального простору / І.В. Гладченко, М. О. Супрун // Труди Київської духовної академії, 2015. – №22. – С. 303-309. 11. Синьов В.М., Пометун О.І., Кривуша В.І., Супрун М. О. Основи теорії виховання: Навч. посібник / За ред. В.М. Синьова. – К.: РВВ КІВС, 2000. – 140 с. 12. Супрун М. О. Урок-екскурсія із народознавства / М. О. Супрун // Початкова школа, 1994. – №5. – С.55-56. 13. Супрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.) / М. О. Супрун. – К.: КЮІ Паливода А.В., 2005. – 326. 14. Супрун М. О. Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування / М. О. Супрун. – К. МП «Леся», 2009. – 212 с. 15. Супрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: Навч. посіб. – К.: РВВ КІВС, 1998. – 100 с. 16. Супрун М. О. Хай буде й у них родовід / М. О. Супрун // Розбудова держави, 1996. – №2. – С. 28-31. 17. Супрун М. О. Педагогіка : підручник для духовних і світських закладів освіти / М. О. Супрун. – К. : КДА, 2018. – 400 с. 18. Супрун М. О. Педагогіка як навчальна дисципліна в контексті духовної освіти / М. О. Супрун // Труди Київської духовної академії, 2011. – №15. – С. 323-333. 19. Супрун М. О. Людина із особливими потребами у сфері пастирської служби / М. О. Супрун // Труди Київської духовної академії, 2013. –№18. – С. 333-340. 20. Супрун М. О. Я мати твого Андрія … / М.О. Супрун // Академический летописец. Студенческий журнал КДАиС, 2014. –№1(14). – С. 40-43. 21. Супрун М. О. Весілля чи гра? / М. О. Супрун // Академический летописец. Студенческий журнал КДАиС, 2013. –№2(13). – С. 62-63. 22. Suprun, N. Pedagogy as an academic discipline in the context of religious education. Proceedings of the Kiev Theological Academy.2011. No.15. – P. 323-333. ua
dc.description.abstract У навчально-методичному посібнику представлено авторський підхід стосовно розуміння проблем соціалізації та індивідуалізації дітей з обмеженими розумовими можливостями та сутнісні характеристики процесу їхнього соціального розвитку; узагальнено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем соціального розвитку та формування особистості дітей з психофізичними порушеннями шляхом формування у них соціально-адаптивних умінь і навичок, життєвої і здоров'язбережувальних компетенцій; розглянуто умови, що сприяють соціалізації дітей, а також окремі причини соціальної дезадаптації; розкрито зв'язок процесу соціалізації, освітнього простору та соціокультурної ситуації, а також соціалізуючу функцію корекційно-освітнього простору як чинника соціального розвитку та становлення особистості учня з особливостями інтелектуального розвитку в умовах спеціальної установи; представлено способи організації та компоненти корекційно-освітнього середовища, в залежності від типу зв'язків і відносин, що становлять його структуру. Продукція забезпечує підвищення якості освіти, розширення можливостей навчання та виховання дітей з розумовою відсталістю та сприяє поліпшенню результатів діяльності педагогічного колективу освітніх установ. Адресовано науковцям, учителям, вихователям, психологам закладів спеціальної освіти, працівникам соціальної служби, студентам дефектологічних факультетів педагогічних університетів, аспірантам, всім, хто цікавиться проблемами соціалізації розумово відсталих дітей. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ua
dc.subject соціалізація ua
dc.subject виховання ua
dc.subject діти з обмеженими розумовими можливостями ua
dc.subject особи з особливими освітніми потребами ua
dc.subject socialization ua
dc.subject upbringing ua
dc.subject children with intellectual disabilities ua
dc.subject persons with special educational needs ua
dc.subject.classification 376-056.2 ua
dc.title Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі ua
dc.type Book ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics